Oddajte pobudo

e-vloge Mestne občine Ljubljana na portalu eUprava in SPOT

Elektronsko pismo; Avtor: IO-Images; pixabay

Mestna občina Ljubljana (MOL) je naslednja občina, ki občanom na državnih portalih eUprava (za fizične osebe) in SPOT (za pravne osebe) omogoča elektronsko izpolnitev in oddajo nekaterih vloge.

Za MOL je elektronsko možno oddati naslednje vloge:

  • vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  • vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
  • vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
  • vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
  • vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
  • vloga za izdajo lokacijske informacije
  • vloga za dostop do informacije javnega značaja

Uporabnik mora vlogo najprej elektronsko izpolniti in spletno plačati morebitno upravno takso. Za to mora uporabiti eno izmed digitalnih identitet (mobilno identiteto smsPASS ali kvalificirano digitalno potrdilo).

Na portalu eUprava so objavljene omenjene elektronske vloge za fizične osebe, na portalu SPOT pa elektronske vloge za pravne osebe.

Zgoraj naštete vloge in nekatere druge vloge lahko oddajo elektronsko na eUpravi in portalu SPOT tudi že občani naslednjih občin: Ajdovščina, Ankaran, Brežice,  Cerknica, Črnomelj, Hoče Slivnica, Kočevje, Laško, Medvode, Miren-Kostanjevica, Oplotnica, Ormož, Piran, Polzela, Prebold, Sveti Tomaž, Trzin, Tržič, Zreče, Žalec, Žirovnica,  mestnih občin Novo mesto, Velenje, Slovenj Gradec, Nova Gorica in Ljubljana ter za Skupno občinsko upravo (Kočevje, Kostel in Osilnica).

Vir: gov.si, MJU, 6. 10. 2012