Oddajte pobudo

e račun za plačevanje davkov in prispevkov

Ura in zloženi kovanci

Samozaposlena oseba se mora vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja že ob registraciji dejavnosti na točki portala SPOT in je sama zavezanec za obračun in plačilo prispevkov delojemalca in delodajalca. Zavezanec prispevke obračunava in plačuje od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Prispevki se plačujejo v različne blagajne:

  • prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • prispevki za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevki za starševsko varstvo,
  • prispevki za primer brezposelnosti.

Pri kmetih, osebah, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, ter osebah, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, je število obračunanih vrst prispevkov ter posledično število UPN na mesečni ravni nekoliko manjše – 2 za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ter 2 do 3 za kmete in prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, odvisno od zavarovalne osnove.

Na podlagi davčnega obračuna (ali napovedi o predvideni davčni osnovi za podjetnike v prvem letu poslovanja) se določi akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje bodisi v mesečnih obrokih ali v trimesečnih obrokih (odvisno od zneska akontacije).

Za zavezance plačila prispevkov je od leta 2019 dalje na voljo plačevanje vseh prispevkov z enim plačilom nalogom preko  e-računa. To pomeni, da je za zavezance plačevanje obveznosti poenostavljeno, saj namesto štirih položnic za štiri različne prispevke lahko zavezanec mesečno plača le z enim e-računom. Zavezanec, ki se odloči za uporabo e-računa, lahko vsak mesec na enem e-računu plača vse štiri prispevke.

Na koga vplivajo spremembe?

  • zavezance za plačilo prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine (samozaposlene osebe, družbeniki, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, kmetje, osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: prostovoljci), ter osebe, ki so zaposlene pri tujem delodajalcu).

Kaj bo doseženo s spremembami?

  • poenostavitev plačila prispevkov za socialno varnost prek spletne banke z uporabo e-računa;
  • prihranki časa za pripravo plačilnih nalogov;
  • prihranki iz naslova bančne provizije, saj se vse dajatve, obračunane z obračunom prispevkov za socialno varnost, plačajo z enim plačilnim nalogom in ne več vsaka dajatev posebej.