Oddajte pobudo

Digitalni bon 2022

Na mizi računalnik, telefon, miška, fotoaparat, slušalke, kava; Avtor: Skitterphoto, pixabay

Digitalni bon 2022 je namenjen spodbujanju digitalne vključenosti in ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Naložen je kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (v nadaljevanju FURS). Upravičenci ga lahko koristijo v obdobju od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon 2022 lahko upravičite tisti, ki ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Digitalni bon 2022 lahko upravičite tudi tisti, ki izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 2022. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 2022 - šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo vloga odobrena, vas bo pristojen organ o tem obvestil in vaše podatke posredoval FURS-u, ki jih bo vnesel v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon 2022 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Digitalni bon 2022 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme pri poslovnih subjektih s sedežem v RS, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I (Standardna klasifikacija dejavnosti SKD - 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

  • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
  • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Vse potrebne informacije so vam na voljo na državnem spletnem portalu gov.si, digitalni bon 2022.

Vir: gov.si, 15. 6. 2022