Oddajte pobudo

Digitalni bon 2022

Na mizi računalnik, telefon, miška, fotoaparat, slušalke, kava

Digitalni bon 2022 je namenjen spodbujanju digitalne vključenosti in ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Naložen je kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (v nadaljevanju FURS). Upravičenci ga lahko koristijo v obdobju od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon 2022 lahko upravičite tisti, ki ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Digitalni bon 2022 lahko upravičite tudi tisti, ki izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 2022. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona 2022 - šolajoči v tujini. O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo vloga odobrena, vas bo pristojen organ o tem obvestil in vaše podatke posredoval FURS-u, ki jih bo vnesel v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon 2022 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Digitalni bon 2022 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme pri poslovnih subjektih s sedežem v RS, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I (Standardna klasifikacija dejavnosti SKD - 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

  • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
  • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

Vse potrebne informacije so vam na voljo na državnem spletnem portalu gov.si, digitalni bon 2022.

Vir: gov.si, 15. 6. 2022