Oddajte pobudo

Digitalizacija živinorejskih zbirk

Kravi, ki se paseta. vir: Pixabay

Namen projekta je vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za različne zbirke podatkov v živinoreji, saj so različne zbirke med seboj in z uradnimi registri slabo povezane, nekateri registri pa še vedno niso digitalizirani. Otežen dostop do podatkov povzroča dodatno delo pri vodenju in usklajevanju ter zvišuje stroške poslovanja. Enotni informacijski sistem bo nudil učinkovito podporo javni službi za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji in rejskih programih, rejcem pri vodenju črede in strokovnim službam, ki jim pri tem pomagajo, javni upravi pri vodenju in spremljanju kmetijske politike na državni in lokalni ravni, predvsem MKGP in njegovim organom v sestavi, ter drugim uporabnikom teh podatkov.

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije in Biotehniški fakulteti ter Veterinarski fakulteti raziskovalci in strokovni sodelavci že dobro leto razvijajo enoten sodoben sistem z namenom povezave podatkovnih zbirk v živinoreji. V 12 mesecih se je začela digitalizacija večine podatkovnih zbirk.

Projekt je eden od osmih projektov naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za razvoj enotnega informacijskega sistema, ki bo dokončan do junija 2026, je namenjenih 3,5 milijona evrov evropskih sredstev.