Oddajte pobudo

Brezplačne vožnje za upokojence

Avtobus; Avtor:naeimasgary; pixabay

Država je že pred časom za upokojence uvedla brezplačno vozovnico Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi in tudi v mestnem prometu v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novemu mestu, Jesenicah, Celju in Krškem. Namen uvedbe brezplačnih vozovnic je omogočiti večjo mobilnost upokojencev, ne da bi se to poznalo pri njihovih pokojninah. Z brezplačno vozovnico upokojenci lahko neomejeno in varno potujejo z javnim potniškim prometom.

Do brezplačne vozovnice javnega medkrajevnega potniškega prometa so upravičeni:

  • Upokojenci;
  • starejši od 65 let;
  • vojni veterani;
  • invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. 

Pri vseh upravičencih je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja, prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki.

S 1. julijem 2020 je za upokojence začela veljati brezplačna vozovnica za prevoze v medkrajevnem javnem potniškem prometu, z veljavnostjo enega leta od začetka meseca, v katerem je bila vozovnica izdana.

Po poteku veljavnosti enega leta se vozovnice  lahko  samodejno podaljšajo pri prvem stiku z IJPP sistemom - na avtobusu, vlaku ali na prodajnih mestih IJPP.

Veljavnost brezplačne vozovnice se je tako podaljšala še za eno leto glede na datum izdaje vozovnice.

V času uvedbe brezplačne vozovnice od julija 2020 do oktobra 2021 so bile vozovnice izdane 198.399 upokojencem, kar je predstavljalo tretjino celotne populacije upokojencev.

Z uvedbo brezplačne vozovnice je bila opravljena ocena prihrankov upravičencev do brezplačne vozovnice. Pred uvedbo brezplačnih vozovnic ni bilo nobenih administrativnih obveznosti, saj upokojenci niso imeli doslej brezplačnih vozovnic in so se slednje pojavile po uvedbi, ki so bile del postopka pridobitve vozovnice do brezplačnega prevoza.  

Na podlagi ocenjenih stroškov nakupa vozovnic pred implementacijo ukrepa, torej pred uvedbo brezplačnih vozovnic in razpoložljivih podatkov v obdobju od 26. 6. 2020 do 30. 9. 2021,  skupno ocenjeni prihranki po uvedbi brezplačne vozovnice prinašajo na letni ravni (pri oceni za letni nakup 8 vozovnic za medkrajevni potniški promet) prihranek v višini 26.311.658,02 za celotno populacijo upokojencev.

Z uvedbo brezplačnih vozovnic pa imajo upravičenci tudi druge pozitivne koristi, in sicer:

  • povečanje možnosti samostojnega življenja in ohranjanja socialnih stikov in potovanj;
  • varna in brezplačna mobilnost po vsej Sloveniji;
  • multiplikativni učinkih, ki jih ukrep ima na izvajanje koncepta trajnostne mobilnosti (zmanjšanje izpustov CO2);
  • manj prometa na cestah, prihranek časa uporabnikov zaradi optimizacije prevoz.