Oddajte pobudo

BREXIT – Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije za slovenske študente, ki študirajo oz. nameravajo študirati v Združenem kraljestvu

Z dnem izstopa Združenega kraljestva (v nadaljevanju ZK) iz EU (31. 1. 2020)  je ZK postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Sporazum o izstopu je določal prehodno obdobje, ki je v praksi pomenilo nadaljevanje vseh aktivnosti, kot če bi ZK ostalo država članica EU, vendar se je to obdobje končalo 31. decembra 2020.

Dne 24. decembra 2020 sta EU in ZK po dolgih in zahtevnih pogajanjih dosegli dogovor o prihodnjih odnosih in trgovini med EU in ZK (v nadaljevanju Sporazum), le-ta je bil podpisan 30. decembra in je stopil v veljavo s 1.1.2021. Sprva zgolj začasno, predvidoma do 28. februarja 2021. Do takrat se pričakuje potrditev Sporazuma s strani vseh vpletenih institucij, kar bo omogočilo trajno veljavo Sporazuma.

V nadaljevanju predstavljamo konkretne spremembe za slovenske študente, ki so že ali bodo v prihodnosti del študijskega procesa v ZK:

  • Državljani RS, ki že nekaj časa študirajo v ZK, bodo lahko obdržali pravice, ki jih sedaj imajo kot EU državljani, če pravočasno (do 30. junija 2021) zaprosijo za status v okviru Sheme za pridobitev statusa za državljane EU (ang. EU Settlement Scheme). Če je vloga za pridobitev statusa odobrena, bodo slovenski študenti pridobili bodisi 'pridobljeni status' (settled status) bodisi 'status v pridobivanju' (pre-settled status). Pridobljeni status bo študent pridobil, če je: začel živeti v ZK pred 31. decembrom 2020 ali živel v ZK v neprekinjenem obdobju 5 let (kar se imenuje »neprekinjeno prebivanje«).Če v času vložitve vloge študent nima 5-letnega neprekinjenega prebivanja, bo običajno pridobil-a status v pridobivanju. Ko študent dopolni 5 let neprekinjenega prebivanja, lahko vloži vlogo za spremembo navedenega statusa v urejeni status. Oba statusa bosta slovenskim študentom v ZK omogočala pravice, ki so jih kot EU državljani imeli do sedaj, torej nižjo šolnino (t.i. home fee), poenostavljen vizumski režim in zdravstveno zavarovanje. Z drugimi besedami, slovenski študenti bodo izenačeni z drugimi rezidenti ZK.
  • Za tiste študente, ki so se v letošnjem letu vpisali na študijske programe v ZK (t.i. 'vmesna generacija') velja, da lahko do konca študija obdržijo pravico do nižje šolnine (home fee) kot EU državljani, če sefizično nahajajo v ZK in lahko pridobijo status v pridobivanju.
  • Zadnji sklop sprememb se nanaša na tiste študente, ki še niso del študijskega programa v ZK in se bodo na študij vpisali po 1. januarju 2021. Ti slovenski študenti, ki se bodo vpisali na študij v ZK, bodo obravnavani tako kot ostali mednarodni študenti in bodo za njih veljala enaka pravila, kot veljajo za ostale mednarodne študente. Ta pravila se bodo spremenila le v primeru, da v okviru bilateralnega sodelovanja med RS in ZK pride do dogovora, ki bi slovenskim študentom omogoči preferenčne, boljše pogoje za študij v ZK.

Več informacij o posledicah izstopa ZK iz EU in posledicah, ki jih konec prehodnega obdobja in dosežen Sporazum o prihodnjih odnosih med EU in ZK imata za državljane RS (delavce v ZK), je na voljo na spletni strani Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije - brexit

Preberite več na https://www.gov.si/novice/2021-01-01-izstop-zdruzenega-kraljestva-iz-evropske-unije-in-konec-prehodnega-obdobja/