Oddajte pobudo

Aktualne dražbe slovenskih sodišč na enem mestu

Aktualne sodne dražbe v izvršilnem postopku se od 1. februarja 2021 izvajajo preko spleta na SodneDrazbe.si. Širšemu krogu zainteresiranih kupcev je tako omogočen enostaven, hiter in brezplačen dostop do podatkov o predmetih prodaje. S tem se je potencialnim dražiteljem omogočil lažji dostop do javne dražbe, hkrati pa se bo lahko posledično povečal tudi krog morebitnih dražiteljev in s tem večja konkurenca.

Uporabniki se prijavijo preko sistema SI-PASS, ob tem jim je posledično omogočeno lokacijsko neodvisno in anonimno spletno draženje.

S pomočjo naprednega spletnega iskalnika je uporabnikom omogočen hiter in enostaven dostop do podatkov o predmetih prodaje v sodnih postopkih prodaj v sodnih postopkih in elektronskega draženja. Omogočeno bo tudi izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin in pravic v izvršilnih postopkih. Vse skupaj bo poenostavilo sodelovanje na spletnih javnih dražbah ter preprečilo morebitna dogovarjanja in izsiljevanja med posameznimi dražitelji, kot so pojasnili na vrhovnem sodišču.  

Postopoma se bo prenovilo tudi elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih. Predhodno je bilo potrebno prilagoditi pravila elektronskega poslovanja tudi v postopkih zaradi insolventnosti, zemljiškoknjižnem postopku in izvršilnem postopku. Gre za pomembno nadgradnjo obstoječe ureditve, ki bo prispeva k dostopnosti sodstva pri poslovanju s strankami in k pospešitvi postopkov.

Strankam bo omogočeno, da bodo v sodnih postopkov opravljanje obveznosti v elektronski obliki prek portala e-sodstvo. Širši nabor e-opravil (na primer vložitev elektronskega predloga za dopuščeno revizijo, pregled pisanj in druga) bo omogočen tudi za določene kategorije strank izvršilnega postopka. Do konca leta bo v postopkih zaradi insolventnosti fizičnim osebam omogočeno, da bodo lahko samostojno vložile elektronski predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti, elektronsko prijavo terjatve ali oddale druge elektronske vloge v postopku zaradi insolventnosti, ter pregledovale elektronska pisanja v posameznem postopku.

Do spletnih sodnih dražb dostopate na spletni povezavi: SodneDrazbe.si.