Oddajte pobudo

19. in 20. januarja se je na 15. sejmu Informativa letos zopet predstavil projekt STOP Birokraciji

Uslužbenka Upravne enote Vrhnika in Rok Trkaj
Cene Prevc

Obiskovalci sejma so se lahko seznanili z digitalnimi storitvami e-Uprave – državnega portala za e poslovanje državljanov z državo, spletnim portalom za oddajo pobud STOP Birokraciji, s  storitvami zaupanja SI-TRUST (smsPASS, SI_PASS, SIGEN-CA, elektronsko osebno izkaznico) ter z informacijskim sistemom Muza, ki je namenjen kakovostnemu upravljanju in razvoju zaposlenih v državni upravi.

Bodoči dijaki in študentje so dobili informacije o delovnih mestih v javni upravi, o možnosti opravljanja prakse in o kariernem razvoju znotraj javne uprave.

V okviru razstavnega prostora je bila na voljo tudi prijavna služba SI-TRUST skupaj z zaposlenimi iz upravne enote Vrhnika, kjer so obiskovalci lahko oddali zahtevek za pridobitev mobilne identitete smsPASS ali za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA.

Ob tem so bili na voljo tudi svetovalci iz Enotnega kontaktnega centra, ki so bili v pomoč novim in obstoječim uporabnikom smsPASS, digitalnega potrdila SIGEN-CA in e-storitev državne uprave.

Dogajanje na naši stojnici sta popestrila tudi raper Trkaj in športnik Cene Prevc, ki sta prav tako mladim približala uporabo digitalnih javnih storitev, ki so jim na voljo in jih zanje razvija država.

 

Poklepetali smo s članoma ekipe STOP Birokraciji na sejmu Informativa 2024

Katero leto zapored že sodelujete na sejmu ? 

Na sejmu sodelujemo že četrto leto zapored najprej v sklopu Ministrstva za javno upravo, letos pa v skupnem sodelovanju Ministrstva za digitalno preobrazbo in Ministrstva za javno upravo.

Se prepoznavnost blagovne znamke Stop Birokraciji čez leta veča?

 Z izvajanjem raznih aktivnosti na podobnih dogodkih, kot je sejem Informativa, Festival za tretje življenjsko obdobje, Mednarodni obrtni sejem, ipd. z veseljem  ugotavljamo, da se prepoznavnost blagovne znamke Stop birokraciji iz leta v leto povečuje.

Se je na stojnici projekta ustavilo veliko obiskovalcev sejma?

 V dveh dneh je bilo na sejmu zelo čutiti dober obisk, posledično se je na stojnici Ministrstva za digitalno preobrazbo in Ministrstva za javno upravo ustavilo in iskalo informacije precej, bodočih dijakov, študentov, njihovih staršev in učiteljev.

Kaj je obiskovalce naše stojnice najbolj zanimalo? 

Obiskovalce naše stojnice je zelo zanimalo kako pridobiti digitalno potrdilo, SMS PASS, pomoč pri e-storitvah na EKC, kakšna izobrazba se pričakuje od zaposlenega v državni upravi.

So obiskovalci podali kakšno zanimivo pobudo? 

Na samem sejmu nismo dobili konkretne pobude, vendar so ponavadi pobude posledice sejemskih in podobnih aktivnosti, kjer uporabniki podajo pobudo na spletni strani, saj elektronsko podana pobuda omogoča dvosmerno komunikacijo, kjer pobudnik dobiva sprotne informacije, kaj se z njegovo pobudo dogaja. Na podlagi dobrih praks  kot so brezplačno samodejno izdajanje certifikatov za evropsko raven znanja tujega jezika, poenotenje elektronske vloge prijava za vpis v visoko šolstvo s postopkom priznavanja izobraževanja za namen izobraževanja na visokošolskih zavodih v RS, avtomatsko podaljšanje vsake nadaljnje vloge za štipendijo, elektronski vpis na fakultete. odpravljeno pridobivanje in izročanje potrdil o šolanju v zvezi z upravičenostjo do sredstev iz naslova zakonskih pravic, elektronska oddaja vloge za izdajo subvencionirane vozovnice, smo jih prepričali, da se z vložitvijo pobude lahko aktivno vključijo , oddajo pobudo in poskrbijo, da bo naslednja pobuda postala primer dobre prakse.

Je bilo med obiskovalci več odziva od staršev, ali je za aktualna vprašanja pokazal zanimanje tudi kakšen mlajši obiskovalec? 

Ugotavljamo, da so bili mlajši obiskovalci vsaj približno tako pogumni kot njihovi starši ali učitelji, mogoče celo za odtenek bolj.

Kako bi vi, kot član ekipe projekta in zaposleni v javni upravi nagovorili mladega državljana, da se odloči za poklic uradnika?

 Meni osebno je zelo pomembno, da jim predstavim, da gre pri uradniku za delo v širše dobro celotne skupnosti oziroma prebivalcev Republike Slovenije, kar je pri meni svojevrstni motivacijski faktor za zaposlitev v državni upravi.