Oddajte pobudo

Za boljše in kvalitetnejše storitve točk VEM

Referenci točk VEM

Usposabljanj za točke Vem, ki se jih je udeležilo preko 110 referentov, so potekala v okviru petih različnih tematskih sklopov, izvajali pa so jih strokovnjaki in izkušeni predavatelji z različnih področij dela, s katerimi se vsakodnevno srečujejo referenti točk VEM. Tematike, ki so bile obravnavane na usposabljanjih so nastale na podlagi  pobud in izraženih potreb referentov točk Vem, s čimer želimo prispevati h kakovosti opravljenih storitev ter preko sistema VEM in točk VEM zagotavljati dober, predvsem pa učinkovit servis za podjetja in podjetnike.

Referentom so bile tako predstavljene novosti vezane na spremembe delovnopravne  zakonodaje, poglobili so znanja uporabe portala VEM in postopkov, ki jih portal omogoča. Predstavljene so bile  še vsebine s področja davkov, zaposlovanja, socialnega zavarovanja ter druge aktualne vsebine vezane na njihovo delo. Referenti so pridobili informacije in znanje, ki jim bo v pomoč pri delu s posamezniki - bodočimi podjetniki, ki želijo ustanoviti podjetje in tudi podjetniki, ki urejajo različne postopke na točkah VEM.

V sklopu usposabljanj za referente točk VEM smo se na MJU s Finančno upravo RS dogovorili, da se lahko referenti točk VEM udeležijo tudi izobraževanja na trenutno zelo aktualno temo o davčnih blagajnah. Izobraževanje bo potekalo 9. decembra 2015 v organizaciji FURS.

Storitve točk VEM so dostopne po celotni Sloveniji. Točke VEM so organizirane na 144 lokacijah po Sloveniji in sicer v okviru AJPES ter izpostav AJPES-a, upravnih enot, Obrtne in Gospodarske zbornice ter njunih območnih zbornic in v okviru različnih razvojnih agencij oz. podjetniških centrov ter nekaterih drugih.

Glede na številčen odziv so usposabljanja take vrste za referente točk VEM dobrodošla, uporabna in potrebna, hkrati pa tudi možnost za izmenjavo koristih izkušenj, kar ocenjujejo tudi udeleženci usposabljanj:

Mnenja referentov:


Tanja Jamnik, točka VEM Gospodarska zbornica Slovenije:

»Zahvaljujem se vam za uspešno izvedbo usposabljanja s področja vsebin potrebnih za delo e-vem referentov. Znanje in gradivo, ki sem ga prejela na samem usposabljanju mi bo, v sled kar nekaj zakonskih sprememb, nedvomno v veliko pomoč pri delu. Posebej bi pohvalila praktični del vpisa v sodni register d.o.o. Na tem področju referenti nevede naredimo, kar nekaj napak. Tematike predstavljene s strani davčnih svetovalcev pa so mi dale celovit pregled nad davčnimi obremenitvami in obremenitvami s prispevki za d.o.o. in s.p., kar pa je najpogostejše in najobsežnejše vprašanje na VEM točki. Prav tako so bile spremembe s področja zaposlovanja tujcev in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na izobraževanju predstavljene na način, ki je za delo na točki VEM, več kot potreben.
Poleg pridobitve dodatnih znanj so tovrstna usposabljanja tudi priložnost za srečanje in izmenjavo mnenj in izkušenj med nami referenti.«

Alison Teodorovič, točka VEM UE Brežice
» Gre za izjemno kvalitetna usposabljanja, ki jih nujno potrebujemo.«

S podobnimi izobraževanji in usposabljanju bomo na Ministrstvu za javno upravo nadaljevali tudi v prihodnje, saj verjamemo, da je tovrstna izmenjava mnenj in znanj referentov točk Vem ključ do kvalitetnih storitev, ki so na voljo uporabnikom sistema Vem.

Vir: Spletna stran MJU, 7. 12. 2015