Oddajte pobudo

Z vzpostavitvijo elektronskih izmenjav do 0,8 mio EUR prihranka na letni ravni

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) je za uživalce pokojninskih prejemkov, ki imajo stalni naslov v določenih tujih državah, ukinil izpolnjevanje, overitev in posredovanje potrdila o živetju na ZPIZ v Slovenijo. Podatke potrebne za preverjanje upravičenosti do nadaljnjega izplačevanja prejemkov si ZPIZ pridobiva po uradni dolžnosti, in sicer z dogovori o elektronski izmenjavi podatkov s tujimi nosilci zavarovanj.

S tem ZPIZ aktivno stremi k odpravi administrativnih ovir in zniževanju dodatnih stroškov uživalcem. Z vzpostavitvijo elektronskih izmenjav podatkov se znižujejo tudi stroški na strani ZPIZ, ki nastanejo tako ob posredovanju in obdelavi vrnjenih papirnatih obrazcev „Potrdilo o živetju” kot tudi ob nepravočasno prejetem podatku o smrti uživalca in posledično nastali terjatvi zaradi preveč izplačanih pokojninskih prejemkov.

S Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, kjer je skupno število uživalcev pokojninskih in invalidskih prejemkov 64.795, je ZPIZ že podpisal dogovore in vzpostavil tehnično rešitev za vzpostavitev izmenjave podatkov na mesečni ravni. Dejanski prihranki skupaj za uživalce pokojninskih in invalidskih prejemkov in za zaposlene na ZPIZ predstavljajo 847.540 EUR na letni ravni.

V Nemčiji in Makedonij so protokoli že podpisani, vendar tehnična rešitev za izmenjavo podatkov še ni dokončno vzpostavljena. Z realizacijo izmenjave podatkov bo tako za 12.582 uživalcev pokojninskih in invalidskih prejemkov kot tudi za ZPIZ dodatno prihranjenih173.786 EUR na letni ravni.

ZPIZ si želi, da bi v prihodnje podpisati protokole in vzpostavili tehnično rešitev za izmenjavo podatkov še z Avstrijo, Italijo in Avstralijo. V primeru uresničitve, bi skupaj za 6.394 uživalcev pokojninskih in invalidskih prejemkov ter zaposlene na ZPIZ-u potencialno prihranili 98.308 EUR na letni ravni.

Spremembe pri izvedbi informacijskih obveznosti kažejo, da je večina izboljšav in poenostavitev nastala predvsem zaradi:

  • poenostavitve procesov,
  • izmenjave podatkov v okviru uprave,
  • razvoja učinkovitih informacijsko-komunikacijskih rešitev in storitev.

Poenostavitev zasledujejo načelo »samo enkrat«, kjer se ne zahtevajo podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen, če jih je potrebno posodobiti.

Na Ministrstvu za javno upravo smo pri pripravili evalvacijskega poročila podatke o uživalcih za namen izračuna uporabili iz leta 2018. Celotno evalvacijsko poročilo si lahko preberete na povezavi.