Oddajte pobudo

Z evropskimi sredstvi nastalo več tisoč projektov, tudi STOP birokraciji

Projekt STOP birokraciji se financira iz evropskih sredstev.

Ministrstvo za javno upravo je imelo v celotnem obdobju potrjenih 12 operacij. Na področju boljše zakonodaje je v zaključni fazi projekt "minus 25" (STOP birokraciji). Od leta 2009 do junija 2014 je bilo v akcijski program uvrščenih 408 ukrepov po posameznih področjih in skupno realiziranih že 305 ukrepov.

Projekt je v zaključni V. fazi, v okviru katere se izvaja evalvacija realiziranih ukrepov, s čimer se bo ugotival učinkovitost sprememb. Rezultati bodo znani konec meseca novembra oziroma v začetku decembra 2015.


V članku z naslovom "Do podjetja v treh dneh namesto v šestdesetih" je avtorica Silva Čeh (Delo) izpostavila posamezna področja in ministrstva, ki so v obdboju 2007 - 2014 uspešno črpala sredstva.

Med uspešno izvedenimi projekti MJU je tudi e-VEM, ki podjetnikom in podjetjem omogoča registracijo v 3 dneh, kar so opazili tudi Združeni narodili, ki so projektu podelili tudi priznanje. 

Izvedena je bila tudi operacija Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov v okviru katere je potekala serija usposabljanj javnih uslužbencev za kakovostnejše in sistematično vključevanje javnosti in civilne družbe v pripravo predpisov in politik. Usposabljanj se je udeležilo več kot 130 predstavnikov slovenskih ministrstev, vladnih služb za zakonodajo, generalnega sekretariata vlade in zunanjih deležnikov.