Oddajte pobudo

Z Enotno uredniško politiko do kakovostnih e informacij in storitev

Enotna uredniška politika

Uporabniki državni spletnih strani in poslovnih portalov pričakujejo in želijo, da so informacije in storitve na spletu celovite, enostavne in razumljive ter da naslavljajo ugotovljene potrebe uporabnikov. Zato je Vlada RS julija 2013 sprejela enotno uredniško strukturo državnih spletnih portalov (E-uprava, e-VEM in Eugo Slovenia ter NIO) ter imenovala koordinacijo državnih spletnih portalov, glavne urednike portalov in področne urednike. Še isto leto je bila sprejeta tudi Enotna uredniška politika državnih spletnih portalov in v enotno uredniško strukturo vključen tudi portal Infotujci.si.
Z Enotno uredniško politiko državnih spletnih portalov so bila določena enotna pravila, po katerih se morajo ravnati uredniki pri načrtovanju, snovanju in objavi vsebin na državnih spletnih portalih E-uprava, e-VEM, Eugo Slovenia, Infotujci in NIO.

Namen enotne uredniške politike in enotne uredniške strukture državnih spletnih portalov je:

  • zmanjšati podvajanje vsebin na različnih državnih spletnih portalih,
  • jasno definirati naloge vseh deležnikov pri objavi in posodabljanju vsebin,
  • povečati nadzor urednikov nad vsebinami (razvoj in posodabljanjevsebin)    ter uporabniku zagotoviti celostne, točne, razumljive in uporabne vsebine.


Informacije in storitve na spletnih mestih morajo biti smiselno predstavljene v obliki življenjskih oziroma poslovnih situacij, v katerih se znajde posameznik ali poslovni subjekt, in to čim bolj celovito, ne glede na vključenost različnih pristojnih organov. V skladu s svojim temeljnim načelom usmerjenosti k uporabniku tako Enotna uredniška politika presega organizacijsko strukturo ministrstev in vladnih služb. Vzpostavila je strukturo urednikovanja, ki temelji na področnih urednikih in področjih, ki so definirana z vidika uporabnika in ne z vidika organizacijske strukture posameznega ministrstva.  

Enotna uredniška politika državnih spletnih portalov nedvomno predstavlja pomemben korak pri učinkovitejšem reševanju problemov preseganja podvajanja vsebin, zagotavljanju celovitosti informacij, nadzoru in lažji organizaciji priprave vsebin. A potrebni so nadaljnji koraki ureditve nastopa državne uprave na spletu z namenom, da uporabnikom zagotovimo dostop do celostnih in verodostojnih informacij ter enostavno in hitro poslovanje z javno upravo. Zato Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje že nekaj časa pripravlja dokument »Nadgradnja enotne uredniške politike državne uprave«, ki predstavlja naslednji korak v tej smeri.