Oddajte pobudo

Z današnjim dnem v uporabi nadgrajeno spletno mesto e-Vem

Cilj nadgradnje spletnega mesta e-Vem je uporabnikom na enem mestu na enostaven, pregleden in celosten način nuditi potrebne informacije, ki jih potrebujejo za začetek poslovanja. V letu 2013 smo na Ministrstvu za notranje zadeve začeli z združevanjem državnih spletnih mest, ki imajo podjetniške vsebine. Naš dolgoročni cilj je vzpostaviti enotno poslovno točko (EPT) za vse poslovne uporabnike, podjetja in podjetnike, ki izhaja iz potreb in želja uporabnika. Moto razvoja enotne poslovne točke je omogočiti “vse na enem mestu" in "samo enkrat“, predvsem pa, da bi “potovali podatki in ne ljudje“. Prenovljen portal e-Vem je nadgrajen z vsebinami o postopkih in potrebno dokumentacijo, ki je potrebna pri poslovanju z državo. Vsebine na e-Vem so zastavljene celostno; pokrivajo vse življenjske faze podjetnika, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu: razmišljam, začenjam, poslujem, zapiram. Uporabnika stran vodi po korakih od postopka do postopka, na njej lahko uporabnik najde tudi potrebne obrazce. Z iskalnikom stran omogoča iskanje po vsebini, dodan ima zemljevid za točke Vem, nudi možnosti za e-postopke znotraj vsebine in filtre po sami vsebini ter poslovni koledar. Portal združuje državne poslovne spletne strani na enem mestu in je prilagojen uporabniku. Razvoj nadgradnje portala poteka po fazah; in sicer želimo najprej na e-Vem ponuditi celovite informacije in vsebine glede vstopnih pogojev reguliranih dejavnosti in poklicev, nato pa slednje opremiti s potrebnimi e-postopki, ki se nanašajo na pridobitve dovoljenj. S tem bomo bistveno vplivali na hitrost in kakovost poslovanja poslovnih subjektov z državo, prenovljen e-Vem pa bo tako imel pozitivne učinke na skrajšanje postopkov ter zmanjšanje obstoječih administrativnih ovir, kar posledično pomeni prihranek sredstev tako za uporabnike kot tudi za državo. Za urejanje strani e-Vem je vzpostavljen tudi proces urednikovanja strani, oziroma sistem vzdrževanja vsebin, ki se bodo vseskozi razvijale in dopolnjevale. Zavedamo se namreč, da je pri razvoju državnih spletnih portalov zelo pomembna enotna uredniška struktura portalov, s pomočjo katere sledimo ciljem, da so spletna mesta čim bolj usklajena, konsistentna, kredibilna, razvojno naravnana, s posodobljeno vsebino, predvsem pa da izhajajo iz potreb uporabnikov. Vsebinska in oblikovna prenova e-Vem je tako prvi korak v smeri enotne poslovne točke. Naslednji korak je prenova elektronskih postopkov in oblikovanje različnih vodičev, ki uporabnika hitro pripeljejo do želenih informacij in e-postopkov. Naš končni cilj je poslovnim subjektom poleg ustanovitve podjetja na daljavo na enem mestu preko sodobnih spletnih storitev omogočili tudi dejanski vstop na trg, in sicer z registracijo dejavnosti oziroma poklicev, ki so regulirani. Spletno mesto e-Vem želimo v prihodnje še nadgrajevati, zato vabimo uporabnike, da svoje predloge in pripombe, ki se nanašajo na dodatno izboljšavo e-Vem, posredujejo na elektronski naslov predlogi.evem(at)gov.si.