Oddajte pobudo

Z boljšo usposobljenostjo referentov na točkah VEM do boljših storitev za podjetnike

V začetku januarja 2017 je na Brdu pri Kranju potekalo dvodnevno usposabljanje za referente točk VEM.

Zavedamo se, da so sodelovanje, izmenjava praks, izkušenj in utrip terena za nadaljnji razvoj portala e-VEM in podpornega okolja za podjetništvo ključnega pomena. Z mrežo 140 fizičnih točk VEM po celotni Sloveniji predstavljamo eno najboljših praks na področju podpore podjetništvu.

Usposabljanja so namenjena obstoječim in novim referentom, katerim so bile v okviru usposabljanj predstavljene vsebine, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu s podjetniki.  Za preko 130 udeležencev so se v dveh dneh zvrstila številna predavanja s strani pristojnih organov, ki so vsebinsko in tehnično vključeni v postopek registracije in ustanovitve podjetja preko sistema e-VEM.

V nadaljevanju so bile predstavljene vsebine o pogojih za opravljanje dejavnosti in možnosti pooblaščanja preko portala e-VEM. Udeleženci so se seznanili z načinom oddaje zahtevka za nadomestilo plač. Prvi dan usposabljanja so udeleženci lahko prisluhnili še predavanjem v zvezi z vpisi v sodni register ter davčnimi postopki za d.o.o. in s.p. Drugi dan usposabljanja so predstavniki AJPES-a s številnimi primeri iz prakse predstavili postopek vpisa s.p. in d.o.o. v Poslovni register. V portal e-VEM je vključen tudi Zavod RS za zaposlovanje. Preko portala e-VEM imajo podjetniki možnost elektronsko oddati tudi objavo prostega delovnega mesta. V popoldanskem delu pa so se odpirala številna vprašanja na temo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerimi se srečujejo referenti točk VEM pri urejanju postopkov za podjetnike. Zaključili smo s pregledom postopka za pridobitev obrtnega dovoljenja preko portala e-VEM in postopkom za prijavo v obvezna socialna zavarovanja. 

Glede na pozitivne odzive, pohvale in tudi konkretne predloge, ki so jih podali udeleženci usposabljanj, bomo z organizacijo usposabljanj nadaljevali tudi v prihodnje.

Ob tej priložnosti bi se v imenu organizatorja zahvalili vsem sodelujočim, referentom točk VEM za udeležbo in prenos dobrih praks ter iskrena hvala tudi vsem predavateljem za izvedbo predavanj in tvorno sodelovanje.

Zadnje spremembe na portalu e-VEM

Za vse poslovne subjekte je preko portala e-VEM vzpostavljeno obvezno elektronsko sporočanje prijave, odjave in spremembe v obvezna socialna zavarovanja. Na podlagi izračunov so prihranki na strani poslovnih subjektov ocenjeni v višini 10,2 mio € na letni ravni.

Poleg tega je preko portala od 1. oktobra 2016 omogočena možnost elektronske oddaje zahtevkov za povračilo nadomestila plače za vse delodajalce. Na letni ravni se izvede približno 500.000 takšnih postopkov. Storitev, ki je vzpostavljena na portalu e-VEM storitev ni obvezna. V kolikor bi jo vsi uporabljali vsi zavezanci, bi ocenjeni prihranki znašali 1,5 mio EUR na letni ravni.