Oddajte pobudo

Z aplikacijo MSP test do priprave boljših predpisov

Na portalu eDemokracija je od danes naprej za širšo javnost dosegljivo spletno orodje za izvajanje presoje učinkov predpisov na gospodarstvo. Aplikacija MSP test je programska rešitev, ki pomaga pri oblikovanju predlogov predpisov in politik, z namenom izračuna učinkov predpisov na gospodarstvo, predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Od 12. 1. 2017 je MSP test obvezen pri pripravi zakonov po rednem postopku. Pripravljavci predpisov pripravijo MSP test pri oblikovanju predlogov zakonov s ciljem, da izberejo optimalne ukrepe z vidika vpliva na gospodarstvo in povečajo transparentnost zakonodaje. Aplikacija pa je sedaj dostopna tudi za javnost.

Zainteresirana javnost lahko ob predlogu predpisa preveri, kakšen vpliv ima na gospodarstvo. Na portalu eDemokracija, kjer se objavljajo predpisi, ki so v usklajevanju z zainteresirano javnostjo, je MSP test objavljen skupaj s predlogom predpisa. Zunanji deležniki lahko tudi predlagajo svojo alternativo oziroma izdelajo svoj primer MSP testa. Izračun lahko pripravijo pri vseh predlogih predpisov, kjer je omogočeno komentiranje.

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v času medresorske obravnave predloga zakona.

Aplikacijo je Ministrstvo za javno upravo pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru projekta Stop birokraciji. Temelji na vnaprej pripravljenih podatkih (šifrantih), s čimer je doseženo poenotenje in primerljivost rezultatov, kar pomeni, da se pripravljavci predpisov lahko povsem osredotočijo na vnos vsebine. Glede zajema stroškovnih parametrov je omogočena neposredna povezava na različne vire podatkov, kot je Poslovni register Slovenije. Pripravljavcem predpisa ni potrebno preračunavati osnovnih primerov, saj aplikacija omogoča avtomatski preračun vnesene vsebine.