Oddajte pobudo

Vzpostavitev poslovnega portala EKT - enotne kontaktne točke

Z uvedbo spletnega portala - enotna kontaktna točka (EKT1) bodo imeli tuji in domači poslovni subjekti na enem mestu  vse informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti/poklicev v RS, v prihodnosti pa z EKT2 tudi možnost, da vse administrativne postopke, povezane z začetki poslovanja in pridobitvijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti/poklica uredijo elektronsko preko ene točke. Domačim poslovnim subjektom bo EKT tudi olajšala dostop do informacij o pogojih poslovanja v drugih državah članicah EU.

Uvedba EKT bo prispevala k odpravi administrativnih ovir na področju pridobivanja dovoljenj za opravljanje različnih dejavnosti (licence, obrtna dovoljenja...) v RS, poenostavitvi upravnih postopkov, lažjemu zaposlovanju brezposelnih oseb, zmanjšanju sive ekonomije in vzpostavitvi konkurenčnejšega trga na nacionalni in EU ravni.

Projekt  Vzpostavitve enotne kontaktne točke delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Učinkovita in uspešna javna uprava«.