Oddajte pobudo

Vpeljana presoja učinkov predpisov na gospodastvo

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravilo elektronski modul za izvajanje MSP testa. Aplikacija MSP test je programska rešitev, ki podpira postopek presoje vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo, predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Aplikacija bo kot poseben modul vključena v sistem MOPED (modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov), ki z namenom nadomestitve obstoječega Registra predpisov Slovenije (RPS) in elektronske priprave različnih dokumentov, ki se zahtevajo v zakonodajnem postopku, nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za zakonodajo (SVZ).

MSP test pripravljavcu predpisa pomaga pri oblikovanju predlogov predpisov in politik. To lahko prispeva k uresničevanju ciljev pripravljavcev, ne da bi pri tem neupravičeno omejevali ali kakor koli zmanjševali priložnosti MSP na trgu in omejevali razvoj poslovnega okolja.

Glavne prednosti MSP testa so tako:
-    povečanje preglednosti zakonodaje,
-    primerjava različnih alternativ regulacije z možnostjo priprave optimalnih rešitev,
-    priprava kakovostnih izhodišč za politične odločevalce, ki imajo vse možnosti, da izberejo optimalne ukrepe za zagotavljanje ciljev zakonodaje,
-    poenotenje in primerljivost rezultatov, kar pomeni, da se
-    pripravljavci predpisov lahko povsem osredotočijo na vnos vsebine.