Oddajte pobudo

Vložitev vloge za državno štipendijo

V okviru portala STOP birokraciji smo prejeli pritožbo državljana, ki je želel na enem izmed centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD) uveljavljati državno štipendijo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ). Na CSD-ju so ga z omenjeno vlogo zavrnili in ga napotili v knjigarno, da vlogo kupi. Omenjeno ravnanje je v neskladju z navodili MDDSZ in izpodbija temelje prijazne in učinkovite javne uprave. O omenjenem primeru je bilo obveščeno tudi pristojno ministrstvo, ki je CSD-je že pozvalo k doslednemu spoštovanju navodil. Na spletni strani MDDSZ je tudi obvestilo, da so CSD-je obvestili, da je na spletni strani ministrstva objavljena povezava za elektronsko vlaganje vlog preko portala e-uprava. Elektronsko vložene vloge preko e-uprave morajo centri obravnavati enakovredno fizično vloženim vlogam preko pošte ali osebno pri posameznem centru za socialno delo. •    vloga za uveljavljanje državne štipendije (enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev)
•    vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente (če želijo sami (če so brez partnerja in otrok) uveljavljati pravico do državne štipendije (če jo želijo prejemati na svoj račun))
•    poenostavljena elektronska vloga - z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje - za navedene pravice je treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
o    Več o elektronski oddaji prek portala e-uprava
•    obrazec za akreditacijo programov Več o sistemu uveljavljanja štipendij si lahko preberete na spletni strani MDDSZ.