Oddajte pobudo

Vloge in zahtevki Programa razvoja podeželja le še preko aplikacije E - kmetija

Tudi na področju kmetijstva je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja stopila korak naprej k poenostavitvi procesov, tako da je pot do izplačila sredstev preko Programa razvoja podeželja (PRP) enostavnejša in bolj prilagojena potrebam kmetov. Po nadgradnji aplikacije E-kmetija je od 1.7.2020 mogoč le elektronski način vlaganja vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev PRP in sicer za podukrepe M04.1, M04.2,M0 4.3 in M08.6;

 • podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
 • podukrep M04.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
 • podukrep M04.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
 • podukrep M08.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

Hkrati morajo vsi prejemniki PRP sredstev po zaključeni naložbi v aplikacijo vnesti podatke o izpolnjenih obveznostih. Poročanje se izvaja izključno preko E-kmetije v elektronski obliki. Obvezniki za poročanje so vsi prejemniki sredstev, ki so naložbe že zaključili in so prejeli zadnje izplačilo.

Obvezniki za poročanje

 • Na podukrepih M04.1 in M04.2 so obvezniki za poročanje vsi prejemniki sredstev (vse šifre razpisov).
 • Na podukrepu M04.3 so obvezniki za poročanje prejemniki sredstev na operaciji 2: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (razpisi šifra M04.3B) in operaciji 3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (razpisi šifra M04.3C).
 • Na podukrepu M08.6 so obvezniki za poročanje prejemniki sredstev na obeh operacijah, vendar ne na vseh šifrah razpisov:
 • operacija "Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa": šifre razpisov: M08.6A_0%a_1, M08.6A_0%a_2 (samo tisti, ki imajo vrsti naložbe Mehanizacija za sečnjo in spravilo lesa in Strojna sečnja in spravilo lesa) in M08.6A_0%b_2;
 • operacija "Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa": šifre razpisov: M08.6B_0%b_1 in M08.6B_0%b_2.

Trajanje obveznosti poročanja

 • Podukrep M08.6 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednja 3 koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
 • Podukrepi M04.1, M04.2 in M04.3 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednjih 5 koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.

 

Preberite več na;

https://www.gov.si/novice/2020-07-01-zacetek-popolnega-elektronskega-vnos-vlog-in-zahtevkov-za-izplacilo-sredstev-za-podukrepe-4-1-4-2-4-3-in-8-6/

https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocanje-za-ukrepe-prp-2014-2020/