Oddajte pobudo

Vabilo na novinarsko konferenco na temo Strategije razvoja javne uprave 2015-2020

V četrtek, 22. januarja 2015, ob 15.30 vas vabimo na novinarsko konferenco ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, na kateri bo na kratko predstavil osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 ter odgovarjal na vprašanja v zvezi z vsebino dokumenta, njegovo pripravo, cilji in namenom.

Omenjeni dokument je v januarju 2015 v javni razpravi, želja ministrstva pa je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

Gre za krovni strateški dokument na področju javne uprave, ki bo podlaga za njeno modernizacijo in prenovo.

Slovenija že od leta 2005 za področje javne uprave ni imela tovrstnega dokumenta, zato je bila potrebna nova vizija in akcijski načrti za napredek, ki jih je Vlada RS zapisala že v Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave v začetku leta 2014.

Novinarska konferenca bo v tiskovnem središču Ministrstva za javno upravo, Tržaška 21, pritličje.