Oddajte pobudo

Uspešno izvedena prva elektronska obratna dražba

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance v četrtek, 23. oktobra 2014, uspešno izvedlo elektronsko obratno dražbo za najem Ethernet in IP VPN komunikacijske povezave.

Ponudbi sta oddala dva ponudnika. Najnižja ponujena cena pred pričetkom obratne dražbe je bila 190 EUR/mesec. Po zaključku obratne dražbe je bila cena najugodnejšega ponudnika 122 EUR/mesec.

Ob tem je glede na prvotno ceno dosežen prihranek z izvedbo obratne elektronske dražbe v višini skoraj 36% glede na prvotno ceno, kar ocenjujemo kot velik uspeh.

Obe ministrstvi bosta v naslednjih mesecih nadaljevali z izvajanjem elektronskih obratnih dražb, tudi pri skupnem javnem naročanju, v naslednjem letu pa bi bila uporaba elektronske obratne dražbe predvidoma obvezna za celotno državno upravo.

Podrobneje o elektronskih obratnih dražbah si lahko preberete na naslednjih povezavah: - Konferenca informatika v javni upravi 2013 - Obratna elektronska dražba (Matija Mrzel) - Elektronska obratna dražba v procecih javnih naročil (Uroš Izlakar, Boštjan Tovornik) Vir: Spletna stran MJU