Oddajte pobudo

Urejeno področje študentskega dela

Področje študentskega dela deluje z načelom »vsako delo šteje«, tako da se dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe in nepravilnosti na tem področju.

Državni zbor RS je 16. 12. 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), s katerim se je začasno in občasno delo dijakov in študentov (t.i. študentsko delo) celoviteje vključilo v sistem socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni) dijaki in študenti, pa bodo iz tega naslova upravičeni tudi do sorazmernega obsega pravic (npr. pokojninske dobe). ZUJF-C uvaja minimalno bruto urno postavko začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v višini 4,5 evra.