Oddajte pobudo

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj preko e-VEM

eVEM
Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.
 
Postopki urejanja obveznih socialnih zavarovanj
 
Obvezna socialna zavarovanja se urejajo z naslednjimi postopki:
 - M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja),
 - M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj),
 - M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih),
 - M12 (prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni). Če postopkov ne izvaja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, so uporabniku prikazani tisti postopki, za katere ga je zakoniti zastopnik pooblastil.
 
Na portalu e-VEM so objavljena navodila za posamezen postopek urejanja obveznih socialnih zavarovanj prek portala e-VEM. Podrobnejša pojasnila in navodila v zvezi z novostjo so objavljena na spletnem portalu eVEM.