Oddajte pobudo

Učinkovito ugotavljanje nedoslednosti pri izkazanih prihodkih

Z obdavčitvijo kršiteljev se bo polnil proračun, spodbujalo spoštovanje davčnih pravil in enakomerno razdelilo davčno breme med aktivno prebivalstvo, kar ima tudi psihološko pozitiven učinek za državljane.

Ukrep je realiziran s spremembo ZDavP-2G, in sicer s spremembo 68. člena in novo določbo 68.a člena.