Oddajte pobudo

Tujci hitreje in enostavneje do dovoljenja za bivanje in delo

S prenosom evropske direktive v nacionalni pravni red se uvaja ena vloga v enem postopku in en dokument za pridobitev dovoljenje za prebivanje in delo pri upravni enoti za tujce. Novela bistveno skrajšuje roke za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje, saj mora upravna enota o izdaji dovoljenja odločiti v 30 dneh oziroma v 60 dneh v posebnih postopkih. Poleg tega olajšuje tudi pridobitev dovoljenja za prebivanje za nekatere kategorije tujcev, ki bodo lahko prvo dovoljenje za prebivanje pridobili v državi, kar pomeni izjemo od splošnega pravila, da mora tujec prvo dovoljenje za prebivanje pridobiti pred vstopom v državo. To velja zlasti za raziskovalce, študente, tujce, ki zaprosijo za izdajo prve modre karte EU in tujce slovenskega rodu pod pogojem, da v državi že zakonito prebivajo. Vir: STA, 3. 4. 2014