Oddajte pobudo

Tudi na področju izdaje gradbenih dovoljenj ni vse tako črno kot izgleda

Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kmetijsko in okolje, Ministrstvo za kulturo, Upravna enota Žalec, ARSO - Oddelek območja Savinje in območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju smo prejelo zahvalo in pohvalo za strokovno kooperativnost, hitro odzivnost in predvsem pravočasnost pri izdaji gradbenih dovoljenj, kar ima v primeru pozitivno rešene vloge na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za posledico v prvi fazi odprtje preko 40 novih proizvodnih delovnih mest, v naslednjem obdobju pa še več.

"Prepričan sem, da lahko javni uslužbenci, kljub ne preveč priljubljenem ugledu v družbi, ob primerni organizaciji in predvsem medsebojnem sodelovanju, veliko pripomoremo pri sestavi mozaika naše skupne in predvsem boljše gospodarske prihodnosti!", je še poudaril podjetnik v imenu občine Braslovče.