Oddajte pobudo

Študijski obisk predstavnikov Bosne in Hercegovine o sistemu za izvajanje ocene učinkov

Prvi dan obiska so predstavniki Direktorata za kakovost, Ministrstva za javno upravo, z gosti razpravljali o različnih vidikih ocene učinkov predpisov kot sestavnega dela zakonodajnega procesa oziroma oblikovanja politik. Z odprto razpravo, izmenjavo izkušenj in vpogledom v primere dobre prakse so predstavniki Ministrstva za javno upravo tujim strokovnjakom omogočili vpogled v upravljanje procesa oblikovanja politik s poudarkom na uveljavljenem modelu ocene učinkov predpisov kot orodju za vzpostavitev sistema dobrega upravljanja. Govorili so tudi o presoji učinkov - RIA v okviru procesa vključevanja v EU in zadev EU, izzivi pri izvajanju RIA za zakonodajne akte, povezane z EU, ter nadzor kakovosti zakonodaje in RIA, izvedenih za akte, povezane z EU.

Drugi dan je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks med delegacijo BIH in predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstva za kulturo, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ter Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve.

Tovrstni študijski obiski predstavljajo dobro priložnost za krepitev vezi in izmenjavo izkušenj, ki pripomorejo k izboljšavam sistema ter izgradnjo trdnega temelja za prihodnje sodelovanje.