Oddajte pobudo

Strateško načrtovanje in management kakovosti v javni upravi s priznanimi strokovnjaki iz EIPE (Evropskega inštituta za javno upravo)

V torek in sredo, 9. in 10. septembra 2014 bo na Brdu pri Kranju potekal seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega načrtovanja in managementa kakovosti v javni upravi z naslovom "In-depth training on enhancing institutional capacity and efficient public administration and the CAF model".

Seminar, ki se ga bo udeležilo preko 30 udeležencev, je namenjen pridobitvi praktična znanja in izkušenj, ki so potrebna pri izboljšanju upravnega dela in se nanašajo na pripravo strategije razvoja javne 2014-2020 ter pripadajočih akcijskih načrtov z ukrepi, kazalniki in merili skladno s priporočili Evropske komisije. Poudarek je tudi na povečanju preglednosti, odgovornosti ter uvedbi zunanjega ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti z modelom CAF.

Seminar bo potekal v obliki praktičnih delavnic, ki jih bosta vodila priznana strokovnjaka iz področja managementa v javni upravi iz Evropskega instituta za javno upravo (EIPA) iz Maastrichta Nick Thijs, višji predavatelj pri enoti za evropski menedžment in Patrick Staes, vodja evropskega CAF RC (EIPA). Omenjena strokovnjaka, sta pripravila tudi merila, ki jih uporablja Evropska komisija za vrednotenje strateških dokumentov držav članic. V okviru semenarja bo potekala tudi predstavitev preteklih korakov modela CAF v Sloveniji, ki jih bo predstavila dr. Karmen Kern Pipan iz Službe za bolšjo zakonodajo, upravne procese in kakovost (MNZ). Program seminarja