Oddajte pobudo

Strateški svet – predlogi za debirokratizacijo

Strateški svet je v času od 29. maja 2020 obravnaval številne predloge za debirokratizacijo oziroma poenostavitve poslovanja prejete s strani različnih deležnikov. Na podlagi opravljenega pregleda je pripravil predloge za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo mag. Ivan Simič je na tiskovni konferenci dne 16.9.2020 predstavil predloge ukrepov po posameznih sklopih. Na področju davkov je pripravljenih 28 predlogov, na gospodarskem področju 16 in okoljskem 30 predlogov. V naslednjih tednih bo potekala razprava in usklajevanje o predstavljenih predlogih z vlado oziroma s pristojnimi ministrstvi. Po oceni Strateškega sveta bi se nekaj predlogov lahko uvedlo do konca leta, nekatere pa v naslednjem letu, po zaključku vseh rokov za oddajo različnih poročil.

Več o predlogih na  https://www.gov.si/novice/2020-09-16-predlog-ukrepov-za-debirokratizacijo-na-davcnem-gospodarskem-in-okoljskem-podrocju/