Oddajte pobudo

Stranke zelo zadovoljne z delom upravnih enot

Delo upravnih enot

Na podlagi Uredbe o upravnem poslovanju se  v vseh upravnih enotah v Sloveniji, na vsaki dve leti, ugotavlja kakovost storitev pri poslovanju s strankami oz. zadovoljstvo uporabnikov storitev upravne enote. Zadovoljstvo strank upravne enote ugotavljajo s predpisanimi anketnimi vprašalniki.

Rezultati zadnje ankete so pokazali, da so bile stranke med letoma 2012 in 2014 v povprečju zelo zadovoljne z delom upravnih enot po Sloveniji, saj so jim (ocenjuje se na lestvici od 1-najnižja ocena do 5-najvišja ocena) namenile skupno povprečno oceno 4,73, kar je višja ocena od leta 2012 (takrat je bila skupna povprečna ocena za preteklo dvoletno obdobje 4,70).

Med 58 upravnimi enotami so med 2010 in 2012 stranke najbolje ocenile upravno enoto Ruše; in sicer z oceno 4,93, v obdobju 2012-2014 pa je najvišjo oceno strank dobila upravna enota Šentjur pri Celju; in sicer 4,94.

Več o delu upravnih enot ter primerjavah po različnih postavkah:

Zadovoljstvo strank in zaposlenih

Delovno področje UE

Vir: MJU, 2. 3. 2015