Oddajte pobudo

Stopimo v čevlje državljanov

STOP birokraciji

S ciljem, imeti javno upravo, ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje, si na Ministrstvu za javno upravo (MJU) že več let prizadevamo za kvalitetno interaktivno dvosmerno komunikacijo z državljani in poslovnimi subjekti. Javnost želimo vključiti tako v pripravo predpisov, kakor jih tudi čimbolj spodbuditi k sodelovanju v procesu odprave administrativnih ovir oz. bremen. S tem, ko nam državljani in poslovni subjekti sporočajo svoje predloge, dobre prakse, pripombe, težave, ki jih zaznavajo pri svojem delu predvsem v povezavi z uporabo določenega predpisa, lahko bistveno prispevajo h kvaliteti tega predpisa, njegovi poenostavitvi ter posledično k preglednejši zakonodaji. Naloga državne uprave in javnih uslužbencev pa je, »Stopiti v čevlje državljanov!«, jim prisluhniti ter zmanjšati administrativne ovire.

V okviru konference »Sodelovanje z javnostjo – Pot do dobrega predpisa«, ki je potekala 13. maja 2015 na Brdu pri Kranju, so se udeleženci konference (tuji gostje iz Evropske komisije, vlade Velike Britanije in Hrvaške, državni sekretarji, generalni direktorji, vodje služb, generalni sekretarji in ostali predstavniki ministrstev, ki so vključeni v pripravo predpisov, predstavniki CNVOS in ostali zunanji deležniki) lahko podrobneje seznanili s storitvami, ki jih nudijo projekti MJU, namenjeni odpravi administrativnih ovir ter zagotavljanju boljšega poslovnega okolja: Stop Birokraciji, e-Vem ter Eugo Slovenia.


»Stopimo v čevlje državljanov!«, je bilo večkrat izrečena misel gostov uradnega dela konference, medtem ko so na predstavitvenem mestu Stop birokraciji zainteresirani udeleženci dejansko imeli možnost stopiti na »razbremenitveno točko«, se postaviti na predpražnik s stopali čevljev ter pomisliti na potrebe državljanov. S pomočjo prenosnega telefona so si nato naložili QR kodo spletnega mesta stopbirokraciji.com ter se seznanili s prednostmi, ki jih ponuja omenjeno spletno mesto. Javne uslužbence smo predstavniki MJU pozvali naj pobude, predloge in dobre prakse Stop birokraciji redno spremljajo, kakor tudi aktivno sodelujejo pri reševanju zadev, ki se nanašajo na njihov resor. S tem bomo lahko preprečili neustrezno poslovno prakso ter poenostavili postopke, ki ovirajo državljane pri izpolnjevanju obveznosti do države ali pri komunikaciji z državo, poslovnim subjektom pa omogočili učinkovito poslovno okolje.
 

Na predstavitvenem mestu projektov e-Vem in Eugo Slovenia so se zainteresirani udeleženci konference lahko seznanili z nadgradnjo že dobro uveljavljenega spletnega portala e-Vem ter njegovimi prednostmi, na voljo pa jim je bilo tudi svetovanje o uporabi e-Vem.

Namen portala je namreč domačim poslovnim subjektom, uporabnikom, omogočiti čim lažje, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo in jim na enem mestu ponuditi vse informacije za začetek poslovanja, proces poslovanja oz. dejansko opravljanje njihove dejavnosti, kakor tudi vsebine, ki se nanašajo na prekinitev ali zaprtje dejavnosti. Projekt, ki poteka od leta 2005 je bil namreč lansko leto tudi nadgrajen in tako nudi preglednejše postopke poslovanja, združuje poslovne portale na enem mestu, je prilagojen uporabnikom. Vsebuje vse življenjske faze poslovanja (razmišljam, začenjam, poslujem, zapiram). Uporabnika vodi po korakih od postopka do postopka, na portalu pa lahko uporabnik najde vse potrebne informacije ter obrazce. Eugo Slovenia je spletno mesto s podobno vsebino in cilji, namenjeno tujcem, ki želijo poslovati v Sloveniji.Razvoj obeh projektov se financira s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada.