Oddajte pobudo

STOP BIROKRACIJI: Poenostavljen sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja

S 1. junijem 2013 so pričela veljati Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovano osebo prijavi v zdravstveno zavarovanje zavarovanec (nosilec zavarovanja). Po novem se zavarovanje izvaja permanentno in po uradni dolžnosti, kar pomeni, da državljan (nosilec zavarovanja) prijavo opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) le enkrat, nato pa vsako nadaljnjo spremembo (denimo ob spremembi zaposlitve nosilca zavarovanja ali ob spremembi statusa zavarovane osebe) opravi ZZZS po uradni dolžnosti in na osnovi evidenc. Prav tako odpade obveznost dostavljanja vsakoletnih potrdil o šolanju na ZZZS, saj ZZZS z vpogledom v centralno evidenco šolajočih op uradni dolžnosti  ažurno spremlja podatke o šolajočih.
S tem so razbremenjeni tako državljani, kakor tudi delodajalci, centri za socialno delo in upravne enote. Ukrep vpliva tudi na notranjo debirokratizacijo, saj so s prijavami/odjavami izredno veliko dela imeli tudi na ZZZS.
Prejšnje stanje: S prijavo sta bila  obremenjena tako državljan (nosilec zavarovanja za otroka ali zakonca), kakor tudi delodajalec. Državljan-nosilec zavarovanja  je moral celotno dokumentacijo, še posebej s potrdili za šolanje ob vsakem novem šolskem letu dostaviti delodajalcu (kadrovsko službo podjetja), ki je nato izpeljal celoten postopek prijave družinskega člana zavarovanca v ZZZS (podjetja imajo možnost preko sistema e-vem). Celoten postopek se je ponovil v primeru, da je zavarovanec zamenjal službo in sicer z odjavo in ponovno prijavo. Novo stanje: Eden od staršev (nosilec zavarovanja)  bo enkrat prijavil otroka v zavarovanje, nato pa mu bo otrok na nek način "permanentno sledil" saj bo ZZZS po uradni dolžnosti, ob evidentiranju prehoda iz ene službe v drugo, avtomatično opravil tudi to spremembo za družinskega člana zavarovanca, obenem pa bo ZZZS za zavarovanca z vpogledom v centralno evidenco šolajočih ažurno spremljal tudi te podatke, zato vsakoletnih potrdil o šolanju ne bo več potrebno dostavljati na ZZZS. Načrt: Z namenom, da bi sistem še poenostavili in ga naredili bolj dostopnega in enostavnega, gredo načrti v smeri možnosti spletne prijave in odjave fizične osebe v zavarovanje, in sicer, da bi se vzpostavila lastna aplikacija v okviru ZZZS  za  elektronsko oddajo omenjenih prijav, s strani Ministrstva za notranje zadeve pa je predlagana rešitev, po kateri bi uporabili državni portal e-uprava,  ki  omogoča  generiranje  elektronskih obrazcev in povezovanje z elektronskimi evidencami. Pojasnila Zavoda za zdravstveno zavarovanjeInformacije in storitve za zavarovane osebe