Oddajte pobudo

Stop birokraciji kot primer dobre prakse omenjen v poročilu Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je 19. januarja v Bruslju predstavila poročilo »Izzivi s katerimi se srečujejo civilno družbene organizacije, ki delujejo na področju temeljnih pravic«, kjer je kot primer dobre prakse omenjen tudi naš portal Stop birokraciji (str. 43).

Primerjalna raziskava med članicami EU je pokazala, da se organizacije civilne družbe pri varovanju temeljnih pravic in prispevanju k boljšemu delovanju demokracije srečujejo z izzivi. Raziskava, na podlagi katere je bilo poročilo pripravljeno, se osredotoča na pet dimenzij, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju vitalnih in odzivnih civilno družbenih organizacij:
1. spodbuden zakonski okvir
2. razpoložljiva finančna sredstva in trajnostno financiranje
3. pravica do udeležbe v participatornih procesih
4. zagotavljanje varnega okolja za delovanje civilno družbenih organizacij
5. zaščita temeljnih pravic – pogoja in generatorja za delovanje civilno družbenih organizacij.

Navedene dimenzije v posameznih državah EU izkazujejo različen obseg in kakovost implementacije. Poročilo vsebuje pregled zbranih dokazov in podaja priporočila, ki jih na kratko povzemamo. Države članice morajo spoštovati zakonodajo, vključno z mednarodnimi standardi, ki priporočajo sodelovanje civilne družbe v procesih sprejemanja politik. Prav tako je treba nameniti ustrezno pozornost temu, da novi ali novelirani zakoni in politike ne ogrozijo delovanja civilne družbe. Potrebno je zaščititi vire financiranja, od katerih je odvisna civilna družba. Poleg tega je treba okrepiti dialog med civilno družbo in EU, da se zagotovi ustrezna obravnava civilno-družbenih zahtev. To vključuje iskanje načinov za zbiranje primerljivih in zanesljivih podatkov o izzivih, s katerimi se sooča civilna družba.
 
Slovenija je v poročilu izpostavljena kot primer dobre prakse na področju zagotavljanja pravice do udeležbe v participatornih procesih in glede dostopnih in preglednih informacij o dodeljevanju finančnih sredstev za civilno družbene organizacije. Na voljo je tudi nacionalno poročilo za Slovenijo, pri katerem je sodelovalo Ministrstvo za javno upravo.