Oddajte pobudo

Sprejeta Deklaracija o inovativnosti v javnem sektorju

Javne uprave po svetu se vsako dnevno soočajo z zelo podobnimi vprašanji, namreč, kako se  odzivati na vse zahtevnejšo kompleksnost sodobnega sveta, nenehne spremembe in obenem uresničiti vse večja pričakovanja državljanov.

Deklaracija temelji na večletnih izkušnjah in praksah vodilnih držav in strokovnjakov za inovativnost v javnem sektorju. Pri tem ne gre le za stalno izboljševanje, temveč za uporabo novih prijemov na nove načine – tako v obstoječih kot novih okoljih. Pri inovaciji ni dovolj, da novost samo uvedemo, ampak mora ta imeti tudi učinek v boljšem rezultatu, večji učinkovitost in zadovoljstvu uporabnikov.

Deklaracija o inovativnosti naslavlja pet ključnih stebrov, in sicer:
1. Politična in finančna podpora inovativnosti, ki je v jedru vseh javnih storitev in del vsakdanjika javnega uslužbenca.
2. Dvig kompetenc javnih uslužbencev za potrebe reševanja vse kompleksnejših izzivov.
3. Podpora in spodbujanje javnih uslužbencev k preseganju ustaljenih načinov dela, eksperimentiranju ter testiranju novih pristopov za zagotavljanje boljših in trajnejših rešitev.
4. Podpora sodelovanju in soustvarjanju z različnimi akterji družbe.
5. Spodbujanje izmenjave in dostopnosti pridobljenih znanj in izkušenj s področja novih načinov delovanja.

Cilji in aktivnosti projekta Inovativen.si, ki ga vodimo in razvijamo na Ministrstvu za javno upravo, sledijo omenjenim stebrom, s sprejetjem deklaracije pa so tudi formalno postali zaveza vsem državam, da strmimo k zapisanemu ter uporabniku čim bolje približamo storitve.