Oddajte pobudo

Sprejem strategije pametne specializacije

Vlada je sprejela Strategijo pametne specializacije, ki daje smernice za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na svetovnih trgih, skupni imenovalec prednostnih področij pa so trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje. S tem so opredeljene prioritete razvoja perspektivnih razvojnih programov v Sloveniji.