Oddajte pobudo

Spletno mesto EUGO Slovenia na odličnem 6. mestu

EUGO Slovenia

Januarja 2015 je pod organizacijo Evropske komisije potekalo testiranje enotnih kontaktnih točk (EKT) za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v Evropski uniji, na katerem je sodelovala tudi Slovenija ter med 31. državami, ki nudijo EKT, zasedla odlično 6. mesto.

Na testiranju enotnih kontaktnih točk je Slovenija nastopila s spletnim mestom Eugo Slovenia/Slovenia Business Point, državnim poslovnim portalom, ki je namenjen ponudnikom storitev iz držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki želijo poslovati v Sloveniji.

Razvoj enotnih kontaktnih točk poteka na podlagi zahteve storitvene direktive (Storitvena direktiva 2006/123/ES), ki določa objavo pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti na enotni vstopni točki ter vzpostavitev sistema za pridobivanje dovoljenj na daljavo (e-postopki) za tuje poslovne subjekte, ki želijo opravljati dejavnosti na enotnem evropskem trgu.

Na omenjenem testiranju mora vsaka država na podlagi vnaprej določenega scenarija, ki ga pripravi Evropska komisija, predstaviti, kako uporabnik preko enotne  kontaktne točke pride do pravih informacij ter kako izvede elektronsko podprte postopke za začetek poslovanja.

Pri vsebinskem delu portala se je tokrat ocenjevalo: ali so informacije na voljo v angleškem jeziku, kakšna je kvaliteta in obseg teh informacij, ali so na portalu na voljo informacije o postopku registracije podjetja, davkih, zaposlovanju, ali je jasna razlika med postopki ustanovitve in čezmejnega poslovanja ter ali so na voljo informacije o zahtevah za opravljanje specifične dejavnosti, ki se nanašajo na scenarij.

Glede elektronskih postopkov, ki so na voljo na portalu, pa je Evropsko komisijo zanimalo, ali se lahko preko spleta izvede postopek registracije, identifikacije za DDV in postopek za zaposlitev delavca.

Komisija je tudi ugotavljala, ali se lahko postopki v okviru scenarija izvedejo preko spleta, če je zahteva po e-podpisu, če obstaja možnost plačila preko spleta, ali obstaja možnost sledenja statusom v postopku, ali je na voljo pomoč, kako hitro lahko najdeš na portalu določeno informacijo in kako enostavno je izvesti e-postopke na portalu.

Po skupni oceni držav članic EGP smo med vsemi državami članicami zasedli 6. mesto, kar je odličen rezultat, glede na to, da Slovenia Business Point/Eugo Slovenia v tem trenutku še ne nudi elektronskih postopkov prilagojenih posebej tujim uporabnikom.

Ministrstvo za javno upravo je nosilno vlogo vzpostavitve Enotne kontaktne točke (v nadaljevanju projekt EKT) leta 2010 prevzelo od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Takrat, pred petimi leti, smo po ocenah Evropske komisije na področju razvoja enotne kontaktne točke zasedali 24. mesto, kar smo v tem času bistveno izboljšali.

Projekta Enotna kontaktna točka smo se na Ministrstvu za javno upravo lotili celostno in ne le iz vidika doseganja zahtev storitvene direktive EU, temveč tudi širše. Kot izhodišče razvoja projekta EKT smo postavili uporabnika, njegove želje in potrebe, tako smo zajeli vse življenjske faze poslovnega subjekta (razmišljam, začenjam, poslujem, zapiram), poleg popisa in objave vseh reguliranih dejavnosti v Sloveniji pa je naš cilj tudi popis in objava vseh reguliranih poklicev.

V okviru projekta EKT poteka tudi razvoj in nadgradnja spletnega mesta e-Vem, ki je namenjena domačim poslovnim subjektom.

Projekt se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve »Učinkovita in uspešna javna uprava«.

Projekt EKT se bo predvidoma zaključil konec leta 2015, vendar je v okviru nove evropske finančne perspektive v načrtu tudi nadgradnja in nadaljevanje razvoja tega projekta.