Oddajte pobudo

Smo za STOP Birokraciji

Minilo je že več kot pol leta odkar je minister za notranje zadeve predstavil projekt in osveženi spletni portal STOP birokraciji. Po pol leta ugotavljamo, da se je število prejetih pobud/predlogov, ki jih preko omenjenega portala posredujete zelo povečalo.

Vsebina pobud in predlogov večinoma obsega konkretne težave uporabnikov (gospodarstvenikov in državljanov), ki jih zaznavajo pri poslovanju z državo. Gospodarstveniki si predvsem želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni odpravo birokratskih ovir in s tem povezanih nepotrebnih stroškov, prav tako pa si želijo bolj aktivnega in hitrejšega odziva upravnih organov.

Pogosto smo prav na osnovi predlogov, ki smo jih prejeli na portal, sprožili reševanje konkretnega problema in ga tudi uspešno rešili. Vsak prejeti predlog najprej pregleda strokovna ekipa Ministrstva za notranje zadeve in ga po preučitvi posreduje v reševanje pristojnim organom/resorjem. Določeni predlogi so tudi uvrščeni v Enotni dokument za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (ki se sproti dopolnjuje s predlaganimi ukrepi in ga v dopolnjeni različici obravnava vlada), nato pa je resorjem naložena uresničitev ukrepov oziroma konkretnih predlogov.

Tako od junija 2013 naprej beležimo 126 novih pobud/predlogov, od katerih se 29 pobud navezuje na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), 25 pobud se navezuje na Ministrstvo za finance,  22 na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). 9 pobud se navezuje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter na Ministrstvo za zdravje (MZ). Manjše število pobud se navezuje še na delovni področji MGRT in MP. Od vseh 126 pobud jih je bilo preko portala STOPbirokraciji.si oddanih 99, ostalih 27 pa so zainteresirani uporabniki posredovali po elektronski pošti oziroma preko facebokk profila STOP birokraciji. Vaše pobude in predlogi za odpravo administrativnih ovir so dobrodošli na www.stopbirokraciji.si/oddajte-predlog-komentar/. V tem obdobju smo prejeli 84 odzivov pristojnih organov, kar predstavlja 67,7 % delež odzivnosti. 15 dni je povprečni odzivni čas organov, kar kaže na upoštevanje ustreznih določil in zavedanje organov, da uporabniku odgovorijo v čim krajšem možnem času. Naj na tem mestu še omenimo, da so v času od vzpostavitve portala (oktober 2011) pa do danes tudi pristojni organi zavihali rokave in udejanjili kar nekaj ukrepov, ki predstavljajo dobre prakse, le te pa vam bomo predstavili v kratkem. Na MNZ smo od vseh prejetih pobud po novinarski konferenci 19 le teh uvrstili v ENOTNI DOKUMENT kot dodatne ukrepe in s tem v dopolnitev programa. Eden ukrep (Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte) se je v tem času že realiziral, drugi ukrep pa je v sklepni fazi realizacije (portal Poslovni SOS)

Konec oktobra 2013 se je na spletnem portalu STOP birokraciji vzpostavila tudi prenovljena stran oddajanja komentarjev, ki je uporabniku še bolj prijazna, saj nudi pregled nad vsemi komentarji po kategorijah (npr. finance, gospodarstvo, javna uprava,..) ali po pristojnih organih (MNZ, MKO, MDDSZ, itd.) ter možnost, da uporabniki oddajo svoj komentar odda oziroma pogleda odzivnost na več vhodnih točkah. Na ta način smo želeli še poudariti kako pomembna so za nas mnenja uporabnikov, ki se z administrativnimi ovirami srečujejo pri svojem poslovanju oziroma v vsakodnevnem življenju. Poleg omenjenega je na strani dostopna tudi statistika prejetjih in obdelanih komentarjev ter odzivnost posameznih organov. Prenovljena je tudi vhodna maska za oddajo komentarja.
Velika pridobitev na strani »Komentarji in pobude« so tudi PRIMERI DOBRIH PRAKS, ki so nastali na podlagi predlogov oziroma pobud uporabnikov oddanih preko portala STOP birokraciji, MNZ pa je v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravilo poenostavitve in predloge realiziralo. V decembru 2013 smo vzpostavili tud Facebook profil STOP birokraciji, preko katerega naše prijatelje in ostale, ki boste to še postali informiramo o novosti, ki se odvijajo na področju odprave administrativnih ovir. Poleg omenjenega svoje prijatelje razveseljujemo tudi s praktičnimi nagradami. Vabimo vas, da se nam na Facebook stran STOP birokraciji pridružite tudi vi in bodimo za STOP birokraciji.