Oddajte pobudo

Slovenija na visokem 2. mestu po raziskavi EUAPME

Na podlagi raziskave Evropskega združenja za obrt, malo in srednje veliko podjetništvo (EUAPME, september 2011), ki je krovna organizacija nacionalnih združenj obrti in malega gospodarstva iz vse Evrope, ki zastopa več kot 12 mio delodajalcev in zaposluje okrog 55 milijonov delavcev, je Slovenija med državami članicami EU, ki so sodelovale pri omenjeni raziskavi, dosegla visoko 2. mesto. Načelo »mislimo in ravnajmo najprej za male« je pomemben del Akta za mala podjetja, katerega namen je izboljšati zakonodajno okolje in posledično povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter spodbuditi rast in razvoj predvsem mikro, malih in srednjih podjetij (MSP). Tako kot z Aktom za mala podjetja tudi s Programom »minus 25« želimo vplivati na način razmišljanja pripravljavcev predpisov in ostale strokovne javnosti, da je načelo »mislimo in ravnajmo najprej za male« ključnega pomena pri soustvarjanju ugodnejših pogojev za razvoj mikro in malih podjetij.