Oddajte pobudo

Slovenija na lestvici konkurenčnosti IMD pridobila šest mest

Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti za leto 2015, ki jo objavlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD) med 61 državami, ki sodelujejo v tej raziskavi letos zasedla 43. mesto, kar je za šest mest bolje kot lani.

V raziskavi se ocenjujejo štirje sklopi/področja: gospodarska uspešnost, vladna učinkovitost, poslovna učinkovitost in infrastruktura.

Slovenija se je pri vladni učinkovitosti povzpela z 52. na 45. mesto. V letih od 2009 do 2015 je Vlada RS v okviru projekta oz. operacije Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS realizirala 365 mio EUR prihrankov na letni ravni. Gre za za razbremenitev gospodarstva in državljanov z nepotrebnimi administrativnimi postopki in bremeni ter povečanje učinkovitosti javne uprave.

Glavni dejavniki privlačnosti Slovenije so visoka izobrazbena raven in usposobljena delovna sila ter zanesljiva infrastruktura.

Za povečanje konkurenčnosti se predlaga davčno razbremenitev delavcev, predvsem visoko kvalificiranih kadrov, ter zdravstveno in pokojninsko reformo. Za nov zagon bi lahko poskrbelo izvajanje strategije pametne specializacije, kjer so razpisi že v teku. Okrepiti je treba delovanje tako javnih kot zasebnih institucij, nujno pa je tudi nadaljevanje s strukturnimi ukrepi za fiskalno konsolidacijo.

Do dviga pa je prišlo na področju javnih financ (napredek za osem mest), na področju družbenega okvirja, kamor sodijo kazalci, kot so koeficient dohodkovne neenakosti, politična stabilnost in energetska učinkovitost (napredek za sedem mest) ter na področju osnovne infrastrukture (dvig za šest mest).

Najšibkejši vidik na področju poslovne učinkovitosti ostajajo odnosi in vrednote v družbi, ki ostaja zaprta za tuje ideje, neprilagodljiva na izzive, še vedno ostaja določena nenaklonjenost reformam, je naštel Stanovnik.

Določene šibkosti se kažejo tudi na trgu dela. Anketirani menedžerji pogrešajo vajeništvo, še vedno je prisoten beg možganov, zaradi staranja prebivalstva upada obsega delovne sile.

Na svetovni ravni so letos na lestvici IMD po treh letih na vodilnem položaju ZDA zdrsnile na tretje mesto. Prvo mesto je zasedel Hongkong, na drugo mesto pa se je povzpela Švica.

Države, ki se uvrščajo med 20 najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu, imajo nekaj skupnih točk, in sicer osredotočenost na podjetjem prijazno poslovno okolje in zakonodajo, visoka kakovost infrastrukture - fizične in nematerialne ter učinkovite, odgovorne in transparentne institucije na vseh ravneh.

Svetovni letopis konkurenčnosti vsako leto pripravlja švicarski inštitut za razvoj menedžmenta IMD. V raziskavo je bilo letos vključenih 61 držav. Dve tretjini ocene sicer predstavljajo "trdi", statistični kazalci, eno tretjino pa "mehki" kazalci, izračunani na osnovi ankete. V anketo je bilo zajetih 5480 menedžerjev, od tega 120 iz Slovenije.

Vir: STA, 30. 5. 2016