Oddajte pobudo

Slovenija le še mesto za Švico na lestvici konkurenčnosti

Na podlagi poročila Doing Business 2020, ki ga je objavila Svetovna Banka, je Slovenija za +0,9 izboljšala rezultat (76,5). Slovenija je tako v rangu napredovala za 3 mesta in sicer iz 40. na 37.

Iz poročila je razvidno, da še vedno ostajamo država z najnižjim stroškom za registracijo podjetja, in sicer 0,00 USD. Rezultat se je izboljšal napodročju začetka poslovanja (višina minimalnega kapitala se je zmanjšala glede na BDP na prebivalca), večji preskok je razviden na področju zaščita manjših vlagateljev (napredek iz 30. na 18. mesto). Izboljšave so zaznane tudi na področju plačevanja davkov in reševanju plačilne nesposobnosti. V zvezi z javnimi naročili pa je omenjena dobra praksa Slovenije, da je del sredstev pred objavo javnega naročila načrtovan v proračunu.

Poročilo letos vsebuje dodatno analizo dveh področij, ki še nista vključeni v rangiranje držav, to sta zaposlovanje in javna naročila. Pri zaposlovanju je Slovenija omenjena kot država s težavnim odpuščanjem (index 50) in lahkoto zaposlovanja (index 100).

Več informacij je dosegljivih na spletni strani Doing Bisiness.