Oddajte pobudo

Skupaj recimo STOP birokraciji!

Minilo je že dobre tri mesece odkar je minister za notranje zadeve predstavil projekt in osveženi spletni portal STOP birokraciji. Po teh treh mesecih ugotavljamo, da se je število prejetih pobud/predlogov, ki jih preko omenjenega portala posreduje zainteresirana javnost, zelo povečalo. Vse prispele pobude strokovna ekipa Ministrstva za notranje zadeve sproti pregleduje in po preučitvi posreduje v reševanje pristojnim organom/resorjem. Tako od 14.6.2013 dalje beležimo 80 novih pobud/predlogov, od katerih se jih 17 navezuje na Ministrstvo za finance (MF) in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), 11 pobud se navezuje na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), 7 pobud se navezuje na več področji hkrati, 6 pobud se navezuje na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO). Manjše število pobud se navezuje še na delovna področja  Ministrstva za zdravje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za pravosodje. Vsebina pobud večinoma obsega konkretne težave uporabnikov (poslovnih subjektov in državljanov), ki jih zaznavajo pri poslovanju z državo. Gospodarstveniki si predvsem želijo debirokratizacije poslovnega okolja, kar pomeni odpravo birokratskih ovir in s tem povezanih nepotrebnih stroškov, prav tako pa si želijo bolj aktivnega in hitrejšega odziva upravnih organov. Naj na tem mestu še omenimo, da so v času od vzpostavitve portala (oktober 2011) pa do danes tudi pristojni organi zavihali rokave in udejanjili kar nekaj ukrepov, ki predstavljajo dobre prakse, le te pa vam bomo predstavili v kratkem.  V trimesečnem obdobju smo prejeli 50 odzivov pristojnih organov, kar predstavlja 62,5 % delež. 13 dni je povprečni odzivni čas organov, kar kaže na upoštevanje ustreznih določil in zavedanje organov, da uporabniku odgovorijo v čim krajšem možnem času. Na MNZ smo od vseh prejetih pobud po novinarski konferenci 17 le teh uvrstili v Akcijski program za odpravo administrativnih ovir kot dodatne ukrepe in s tem v dopolnitev programa. Vse pobude/predlogi so dostopni na našem spletnem portalu. Od začetka vzpostavitve v oktobru 2011 pa do danes vas je portal obiskalo že 116.897 obiskovalcev, samo v mesecu septembru 2013 pa je bilo 8.860 obiskovalcev.