Oddajte pobudo

Skrajšana in enostavnejša vloga za znižano plačilo vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka

Na centrih za socialno delo lahko vsi starši, ki so pravico do otroškega dodatka ali znižanega plačila vrtca že pridobili v preteklem obdobju, vložijo samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice.  Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca in ne gre za spremembe, ki so omenjene v nadaljevanju. Vloga se uporabi, če stranka PONOVNO vlaga vlogo ali za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj. Na voljo je tudi enostavna e-vloga, katero lahko z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila  izpolnite in oddate elektronsko. Prav tako so na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dostopna vsa pojasnila in povezave do obrazcev za uveljavljanje pravic.