Oddajte pobudo

Sistem SPOT - Slovenska poslovna točka

Sedanji sistem VEM postopno prehaja v novo krovno blagovno znamko Sistem SPOT. Sistem zajema za celovito prenovo, ki vključuje tako organizacijsko, vsebinsko in tehnično nadgradnjo sistema. Pod okriljem Slovenske poslovne točke med drugim prehajajo tudi sedanji sistemi VEM (točke VEM in portal e-VEM), pri čemer bodo vključene tudi aktivnosti za celovito spremembo imena iz portala e-VEM v portal SPOT.

Sistem SPOT združuje širi pomembne nivoje:

  • Portal SPOT (e-VEM) - Informacije in elektronske storitve za poslovne subjekte
  • SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo referenta
  • SPOT Svetovanje - Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje
  • SPOT Global - Pomoč izvoznikom in investitorjem


Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko.


Preberite več: www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/9534/

Vir: evem.gov.si/info/sistem-spot/