Oddajte pobudo

S sodelovanjem do vašega zadovoljstva

Kot primer dobre prakse izpostavljamo primer skrajšane in enostavnejše vloge za znižanje plačila vrtca in uveljavljanje otroškega dodatka.
Uporabnik zgoraj omenjene vloge izpostavlja, da poenostavitev predstavlja pozitive učinke za vlagatelja, saj mu je bila že dvakrat prihranjena pot na center za socialno delo, poleg tega pa je izpolnjevanje vloge enostavno in pregledno. Poenostavitev uporabnik primerja s storitvijo »spletno podaljševanje prometnega dovoljena«, pri čemer izpostavlja prednosti enostavne vloge:
- dostopnost (CSD so slabše dostopni od tehničnih pregledov, saj jih je manj,  pogosto se pojavljajo težave s parkiranjem, poslovni čas je manj prijazen) in
- enostavnost izpolnjevanja vloge.

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo namreč  že v letu 2012 omogočali, da tisti starši, pri katerih ni prišlo do bistvenih sprememb, ki bi vplivale na upravičenost do pravice na enostaven način vložite vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in vlogo za znižanje plačila vrtca.
Na centrih za socialno delo tako lahko vsi starši, ki ste pravico do otroškega dodatka ali znižanega plačila vrtca že pridobili v preteklem obdobju, vložite samo enostavno vlogo za ponovno uveljavljanje pravice. Na voljo imate tudi enostavno e-vlogo, katero lahko z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila  izpolnite in oddate elektronsko. Prav tako so na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dostopna vsa pojasnila in povezave do obrazcev za uveljavljanje pravic.

Kot edino pomanjkljivost pri storitvi pa je uporabnik izpostavil elektronsko podpisovanje.
Pri tem dodajamo, da bo v prihodnje avtentikacija državljana s certifikatom bistveno poenostavila postopek elektronskega poslovanja, saj se na Ministrstvu za notranje zadeve intenzivno pripravlja projekt, ki bo državljanom omogočil e-identifikacijo in e-podpisovanje z uporabo mobilnega telefona preko SMS avtentikacije. Prvi rezultati se pričakujejo v drugi polovici letošnjega leta.