Oddajte pobudo

S poenostavitvijo poslovnega in zakonodajnega okolja do razvoja gospodarstva in zadovoljstva državljanov

Strateški cilj Ministrstva za pravosodje in javno upravo na področju odprave administrativnih ovir in zmanjšanja zakonodajnih bremen je poenostavitev poslovnega in zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva, za nova delovna mesta in zadovoljstvo državljanov. Aktivnosti in ukrepi ter projekti se zato odvijajo tako v smeri izboljšanja zakonodaje in postopkov, kot tudi v smeri izboljšanja javnih storitev. Želimo namreč, da postane država učinkovit servis za državljane. Poudarek je zato tako na kurativnih ukrepih, gre za ukrepe »sanacije« že sprejetih predpisov, kot tudi na preventivnih ukrepih in sicer tako, da uvajamo presojo učinkov, ki nam omogoča pripravo kvalitetnejših predpisov.

S ciljem izboljšanja poslovnega okolja za razvoj gospodarstva in zakonodaje je bil ustanovljen strateški svet medresorske delovne skupine za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir. Strateški svet se je  danes, 26. oktobra 2012, prvič sestal in sprejel Akcijski načrt za izvajanje politike boljše zakonodaje ter obravnaval prvo poročilo o izvedbi Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen. Člani sveta so potrdili tudi načrt uvajanja presoje učinkov na gospodarstvo, s poudarkom na presoji vplivov na mala podjetja.

Kot je na novinarski konferenci po srečanju strateškega sveta poudaril minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič, je za kakovostno izvajanje javnih storitev bistvenega pomena zakonodajni okvir, v katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje. Jasna zakonodaja pa je tudi pogoj, da imajo podjetja prijazno okolje za poslovanje. Priprava boljših predpisov, odprava administrativnih ovir, zmanjšanje zakonodajnih bremen in poenostavitev postopkov so eden izmed ključnih elementov za doseganje konkurenčnega gospodarstva in vzpostavitve učinkovite in prijazne javne uprave.

Po podatkih najnovejše analize Svetovne banke, ki vključuje 178 držav in ocenjuje enostavnost zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva, je Slovenija od leta 2007 do danes močno napredovala in sicer kar za 26 mest, iz 61. mesta na 35. mesto, je na novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Direktorata za upravne procese mag. Renata Zatler. Podatki kažejo, da podjetja v Sloveniji danes bistveno lažje poslujejo kot pred petimi leti. Med EU državami se uvršča Slovenija med prve tri po napredku na področju poenostavitve poslovnega okolja.

V skladu z vladnim Akcijskim programom, koalicijskimi zavezami ter zavezami na ravni EU morajo posamezni resorji v okviru projekta »minus 25%« (www.minus25.gov.si)  do konca leta 2013 izvesti program  ukrepov in tako gospodarstvu prihraniti najmanj 360 mio EUR/letno. Prenovljeni Akcijski program vključuje skupaj 269 ukrepov. Med prioritetami izpostavimo okolje in prostor, davčno področje, javna naročila in javni razpisi, širše področje delovnopravne zakonodaje in črpanje evropskih sredstev. Vlada je v obdobju od julija do septembra 2012 realizirala skoraj polovico od načrtovanih ukrepov, torej 42 ukrepov (za leto 2012). Med pomembnejše lahko izpostavimo na področju okolja, prostora, prometa in gospodarstva in izhajajo iz: - Zakona o graditvi objektov - Zakon o prostorskem načrtovanju - Zakon o prevozih v cestnem prometu - Zakon o gospodarskih družbah - v fazi sprejemanja je paket davčne zakonodaje (pavšalna obdavčitev) Med pomembnejšimi projekti, ki bodo pozitivno vplivali na vzpostavitev prijazne poslovnega okolja, je projekt »EKT« - enotna spletna vstopna točka za tujce, ki želijo v Sloveniji opravljati dejavnost in prenova portala e-VEM, za podporo domačim poslovnim subjektom. Več o portalu na www.eugo.gov.si in www.eugo.gov.si/si. Predstavitev dobre prakse, podjetniška poslovna mapa (video) PPT predstavitev področja dela