Oddajte pobudo

Realiziranih 181 ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje

Predmet devetega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča realizacija v letu 2016 oziroma ukrepi, ki imajo sicer daljši rok realizacije in so resorji v zvezi z njimi izvajali aktivnosti potrebne za njihov zaključek.

Stanje realizacije (318 ukrepov) je naslednje:
-    realiziranih je 181 ukrepov (56,92 %);
-    delno realiziranih je 110 ukrepov (34,59 %);
-    nerealiziranih je še 27 ukrepov (8,49 %).

V okviru 9. poročevalskega obdobja se je Enotna zbirka ukrepov dopolnila z 26 ukrepi (prioritetni ukrepi Vlade RS), od tega jih je 19 novih. V poročevalskem obdobju je dodatno realiziranih 17 ukrepov.

Primerjava napredka med 8. in 9. poročanjem pokaže, da je le-ta primeren, saj se Enotna zbirka nenehno dopolnjuje z novimi ukrepi, ne glede nato pa raste realizacija začrtanih ukrepov, kakor tudi raste število ukrepov pri katerih resorji izvajajo aktivnosti v smeri njihove realizacije, ob tem pa je pomembno, da se zmanjšuje tudi število ukrepov, kjer se še niso začele nikakršne aktivnosti.