Oddajte pobudo

Realiziran nov ukrep iz Enotnega dokumenta

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevnaju ZZZS) s 1. oktobrom 2014, s ciljem administrativne razbremenitve zdravnikov in s ciljem poenostavljenega uresničevanja pravic zavarovanih oseb uvaja »obnovljivo naročilnico« za medicinske pripomočke. Obnovljiva naročilnica je namenjena zavarovanim osebam s stabilnim kroničnim zdravstvenim stanjem, ki so upravičene do medicinskih pripomočkov, ki jih je dovoljeno predpisati na obnovljivo naročilnico. Upravičenost do medicinskega pripomočka, ki se predpisuje na obnovljivo Naročilnico, ugotovi pooblaščeni zdravnik. Na obnovljivo Naročilnico zdravnik predpiše najmanjšo potrebno količino medicinskih pripomočkov, predvideno za 90 dni. Zavarovana oseba na tako izdano obnovljivo Naročilnico medicinske pripomočke prevzema eno leto (skupaj največ štirje prevzemi), na vsake 90 dni. Dosedaj je bilo možno predpisati te pripomočke na naročilnico le za največ 90 dni.

Obnovljiva Naročilnica je enaka običajni (zeleni) Naročilnici, vendar je na njej poseben zapis ob dvanajstmestni On-line številki Naročilnice »Obnovljiva«.

Na obnovljivo naročilnico lahko bolniki dobijo pripomočke pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi, razen sistema za irigacijo, pripomočke pri težavah z odvajanjem seča, razen stalnih urinskih katetrov in urinskih vrečk ter plenic, predlog in hlačnih predlog, ki se predpisujejo na mesečno zbirno naročilnico v socialnih zavodih, pripomočke potrošnega značaja za sladkorne bolnike ter obvezilne komprese, ki so namenjene oskrbi urostome, kolonostome ali ileostome.

Kot pojasnjejejo na ZZZS bo obnovljiva naročilnica razbremenila zdravnike splošne/družinske medicine ter nekatere druge zdravnike specialiste, saj tudi pisanje naročilnic vzame čas, ki ga imajo za svoje bolnike že tako premalo.

Z navedeno administrativno razbremenitvijo, je Ministrstvo za zdravje oziroma ZZZS realiziral tudi enega izmed ukrepov iz Enotenga dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja, ki ima vpliv tudi na državljane. Vir: Spletna stran ZZZS, 1. 10. 2014