Oddajte pobudo

Razbremenitve pri uveljavljanju pravic na področju starševskega varstva

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so skupaj s Finančno upravo RS uspešno realizirali ukrep iz Enotne zbirke ukrepov. Od 6. 4. 2018 je po novem vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo RS glede neposrednega pridobivanja podatkov o zaposlitvi in o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo.

Z vidika poenostavitev to na eni strani pomeni manj dela za delodajalce, saj jim ne bo treba več izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na obrazcu priloga S-1. Na drugi strani pa razbremenitve za vlagatelje, ki teh podatkov ne bodo pridobivali več pri delodajalcih in posredovali centrom za socialno delo.

S tem je na področju pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo odpravljena ena od večjih administrativnih ovir. Omogočena pa bo tudi oddaja elektronske vloge za matere in očete, ki uveljavljajo pravice ob rojstvu otroka.

Več preberite na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.