Oddajte pobudo

Primer dobre prakse

Cilj Vlade Republike Slovenije je korak za korakom popeljati Slovenijo iz gospodarske in finančne krize. Pri tem so ključnega pomena aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja ter aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Da bi to dosegli, morajo biti ukrepi, projekti državne uprave pregledni, medresorsko usklajeni, nadzorovani in seveda tudi realizirani.
Kako ta cilj doseči na najbolj optimalen način je tekla beseda tudi na letošnji 23. konferenci Slovenskega združevanja za kakovost in odličnost (SZKO), ki je od 13. in 14. novembra 2014 potekala v Portorožu pod naslovom»Celovito prestrukturiranje – Odgovor je kakovost!« V okviru razprave o doseganju zgoraj omenjenega cilja, je potekala tudi predstavitev aplikacije »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« kot primer dobre prakse, ki ga je nazorno predstavil Matija Kodra, vodja Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost iz Ministrstva za javno upravo (MJU). Gre namreč za orodje, ki omogoča transparentno spremljanje realizacije ukrepov vlade in njenih resorjev z natančno opredelitvijo nosilcev, časovnimi roki, sodelujočimi, stanjem, razlogi ter konkretnimi ukrepi. Vzpostavljena aplikacija namreč uporabniku na enem mestu nudi pregled vseh ukrepov in nadzor nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje. Aplikacija omogoča poenostavljeno zbiranje, spremljanje in obdelavo podatkov o ukrepih za namen priprave poročil, poenoteno in preglednejše poročanje za vsa resorna ministrstva, uporabniku nudi prijaznejše prikazovanje in spremljanje ukrepov po posameznih obdobjih tudi s pomočjo infografik, grafikonov in tabel. Tako lahko uporabnik pridobi dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi s področja, ki ga ministrstvo pokriva. Nadvse uporaben je iskalnik, pa tudi funkcija, s katero si lahko uporabnik podatke, ki ga posebej zanimajo, združi v individualno poročilo. Aplikacija ima poleg zgoraj omenjenih prednosti številne možnosti za nadgradnjo ter širšo uporabno vrednost, ki bi jo bilo potrebno nujno izkoristiti in koristno uporabiti. Je odlična priložnost za spremljanje vseh ukrepov, aktivnosti in dejavnosti, ki jih v določenem obdobju opravljajo ministrstva in njihove organizacijske enote, saj omogoča jasno, transparentno in odgovorno ciljno vodenje z merljivimi cilji.
»Predstavljeno orodje ima velik potencial in uporabno vrednost pri organiziranju, načrtovanju, postavljanju prioritet in spremljanju dela in rezultatov organov, tako na posamični kot agregatni ravni. Gre torej za orodje, ki omogoča preglednost, spremljanje, medsebojno povezovanje, merljivost doseganja ciljev, transparentnost kot tudi mednarodno primerljivost. Ključnega pomena je tudi, da omenjeno orodje spodbuja zaposlene k povečanju odgovornosti pri izvedbi posamičnih projektov tako znotraj ministrstva, medresorsko kot tudi na nivoju vlade, zato je potrebno stremeti, da ga implementiramo čim bolj celostno ter s tem izkoristimo vse prednosti, ki jih ponuja«, je izpostavil predavatelj.