Oddajte pobudo

Pregled enotnega trga EU - Slovenija izboljšala svoj rezultat

Enotni trg EU (Single Market Scoreboard) temelji na velikem številu zakonodaje, katerega vzporedno spremljajo nacionalni ukrepi držav članic, ki skrbijo za prenos evropske zakonodaje znotraj posamezne države članice. Končni cilj EU je predvsem zagotoviti, da enotni trg ne bo obstajal le na papirju, ampak bo deloval in bil uporaben za vse državljane in podjetja. Pot do tega cilja zahteva učinkovito upravljanje enotnega trga s strani Evropske komisije ter držav članic EU in European Economic Area (EEA).

Evropska komisija je v začetku julija 2020 objavila pregled enotnega trga (Single Market Scoreboard). V poročilu, ki ga evropska komisija objavi enkrat letno (praviloma julija vsako leto) je na podlagi različnih kazalnikov ocenjena uspešnost držav članic glede odprtosti trgov, orodij za upravljanje in nekaterih politik. V letu 2019 je Slovenija v primerjavi s preteklim letom izboljšala svoj rezultatna treh področjih(prenos zakonodaje, kršitev pravnega reda EU, EU Pilot). V nadaljevanju na kratko povzemamo rezultate:

 

1. Prenos zakonodaje – prenos direktiv s področja notranjega trga (podatki 12/2018 – 12/2019)

  • Slovenija je zmanjšala primanjkljaj pri prenosu zakonodaje na 0,6 % (zadnje poročilo 0,7 %), kar je v skladu s povprečjem EU, ki znaša 0,6 %. Večji primanjkljaj je imelo 11 držav članic.
  • Slovenija je imela le 6 neprenesenih direktiv(zadnje poročilo 7). Enake rezultate poleg Slovenije dosega še 15 držav članic.
  • Zmanjšala se je povprečna zamuda pri prenosu na 7,4 meseca (zadnje poročilo 12,5 meseca), kar je tudi pod povprečjem EU, ki znaša 11,5 mesecev. Večjo povprečno zamudo pri prenosu je imelo 21 držav članic.  
  • Primanjkljaj pri skladnostije ostal na enaki ravni kot v zadnjem poročilu in znaša 0,9 % z 9 domnevno nepravilno prenesenimi direktivami, kar je pod povprečjem EU, ki znaša 1,2 %. Večji primanjkljaj pri skladnosti je imelo 21 držav članic.

 

2. Postopki ugotavljanja kršitev (podatki 12/2018 – 12/2019)

  • Nerešenih ostaja 19 zadev(zadnje poročilo 18 nerešenih zadev), kar je pod povprečjem EU, ki znaša 29 nerešenih zadev.
  • Povprečna dolžina reševanja zadev ostaja na enakem nivoju in znaša 31,5 mesecev za 16 zadev, ki še niso bile predložene Sodišču EU. Slovenija še vedno ostaja pod povprečjem EU (34,8 mesecev), le 10 držav članic je zadeve reševalo hitreje kot mi.
  • Izvrševanje sodnih odločb je 46,7 mesecev, kar je močno nad povprečjem EU, ki znaša 29,5 mesecev in Slovenijo uvršča na peto mesto med vsemi državami članicami z najdaljšim časom izvrševanja sodnih odločb.

 

3. Projekt EU Pilot (podatki 1/2019 – 12/2019)

EU Pilot je mehanizem za neformalni dialog med Evropsko komisijo in posamezno državo članico o vprašanjih v zvezi z morebitno neskladnostjo z zakonodajo EU. Uporablja se pred formalnim postopkom za ugotavljanje kršitev.

  • Povprečni odzivni čas v Sloveniji je znašal 43 dni, kar je v okviru mejnega roka 70 dni in pod povprečjem EU, ki je znašalo 69 dni.

 

Preberite več https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/si/index_en.htm